Rumorodci

Atletická asociace Rumorodci byl jeden z klubů kashyyycké fotbalové ligy. Jeho domácí hřiště se nacházelo na břehu jezera Varf u Tyrvrarru a jeho hráči tedy patřili mezi nejlepší plavce ligy. Taky hodně pili, především Tyrvrarrský rum, díky čemuž si někteří vykládali zkratku AA jako agresivní alkoholici. Ve znaku měli kalich s rumem.

Členové týmu

Historie

Klub byl založen krátce po založení města, původně jako sdružení alkoholiků, co si chtěli během odvykání trochu zacvičit.
Patřil k průměrným klubům, ale jeho zápasy bývaly velmi zajímavé, zejména ty na domácím hřišti nebo proti dlouhodobě znepřáteleným Rwookrrorro Rangers. Tyrvrarrští si totiž sice na pohár sáhli jen tehdy, když se v noci proplížili do stanu poroty, ale Rwookrrorrákům nic nedali zadarmo a v domácím bazénu jim mohli konkurovat jenom silní plavci od Torpéd Tunnatutikan a Bílých humrů z Valyarru, a to ještě těžko.
Za Impéria byla většina hráčů pochytána, nahnána do pracovních táborů a Tyrvrarr pak i s Varfem zničila Frau Engels, ale je možné, že byl po válce obnoven jí na truc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License