Rumborr

Rumborr byl cihlově červený Wookiee z Kashyyyku, dvojče Rrumcajse. Přátelé mu říkali Rumbo, stejně jako jeho bratr měl pochybnou morálku a z historie města byl smazán, když se pokusili ukrást recept na tyrvrarrák. Pocházel z rodu Lotrrando.

Historie

Narodil se s bratrem roku 521 BBY v Tyrvrarru a už odmala byl tak trochu sígr a měl ve zvyku zpochybňovat nařízení a tradice, na kterých byla tyrvrarrská společnost založená. Stejně jako jeho bratra ho nejvíce dráždily třídní rozdíly a především arogantní tajení receptu na tyrvrarrák.
V roce 483 BBY se s bratrem pokusil s tím něco udělat, ale loupež rumového receptu ne nezdařila a oni byli vyhnáni z města. Protože neměl kam jít, vydal se s bratrem do Rraholce, jako to kdysi udělal jejich předek Lotrrando, a začali přepadat pocestné a karavany. Roku 480 dokonce našli původní předkovo ležení u jednoho z horských ples, usídlili se tam také a Rumbo se stal spolu s bratrem náčelníkem tlupy loupežníků. Když se pak pověst lesa hrdlořezů rozkřikla a z ležení loupežníků se stala regulérní vesnice, žilo se mu docela poklidně. S nástupem Impéria přišel s nápadem ohraničit les zajatými imperiály, což docela úspěšně odradilo všechny ostatní od toho, aby jim tam lezli.
V roce 0 ABY letmo spatřil svého prasynovce Chlouppka, který záhy odletěl i s prasynovcem Pirranhaccou, který dostal instrukce od táty, aby se vrátil s tou pěknou stříbrnou lodí.
Cypísek se ale dlouho nevracel a ukázal se až v prosinci roku 0 ABY, kdy přišel do vesnice i s Chlouppkem a Fidorkkou. Cypískovi chtěl vyčinit, že se měl vrátit s lupem, ale brzy ho zaujalo tvrzení, že je s nimi ten Wookiee s černým pruhem přes oko pokrevně spřízněný. Genetické testy v Rraholci neměli, ale když si pak vyslechl, odkud Demonbacca je, došlo mu, že musí jít o vnuka bratrova syna. Bratr se překvapivě rozněžnil, odvolal příkaz je ve spánku obrat a podřezat a místo toho vystrojil bohatou hostinu, během které osvětlil Chlouppkovi černá místa v historii jejich rodiny a že patří do rodu Lotrrandů, odvěkých nepřátel Appachi. Rumborr prasynovce zpovídal ze zážitků mimo planetu, neboť on Kashyyyk nikdy neopustil, a při tom vyprávění si připadal jako malý kluk. Po týdnu prasynovec i s jeho družkou odešli a vše se vrátilo do téměř stejných kolejí. V únoru roku 1 ABY za ním a bratrem došel Cypísek, že by se měli spojit s Kashyyyckým odbojem a pomáhat jim v boji proti všem, kdo ohrožují jejich planetu a všechny Wookie. Rumborr v tom viděl příležitost, bratr si to musel nechat projít hlavou, ale když mu došlo, že po válce by jim to mohlo vynést možná i křeslo ve sněmu náčelníků a Appachi by pukli závistí, kývl na to. Už začátkem března byl Cypísek rraholeckým ambasadorem, který měl veledůležitou úlohu dolévat pivo při jednáních s Šošonským králem o jejich spojenectví. Dohoda byla stvrzena a odbojové jednotky měly zaručený bezpečný průchod Rraholcem výměnou za zásoby dovážené z vnější galaxie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License