Rultu

Rultu bylo město na Azoamu. Obývali ho převážně lidští kolonisté a patřilo k nejprůmyslovějším na planetě, což ovšem vzhledem k celkové agrárnosti Azoamu moc neznamenalo.

Historie

Město bylo založeno lidskými kolonisty v roce 498 BBY a zpočátku bylo převážně zemědělské, stejně jako zbytek planety. Kolem roku 300 BBY však byly v jeho okolí nalezeny žíly užitečných kovů, díky kterým tam vznikl i nějaký ten průmysl, především pak závod Kovodílny Rultu, který produkoval zemědělské stroje a později zkusmo i důlní železnici.
Během invaze Obchodní federace v prvním roce války klonů se ho domácí pokoušeli bránit, ale po pár minutách se vzdali a většina jich byla odvedena do zajateckého tábora v Porti, odkud je zachránili Champbacca a Sagwen Aisling.
Za Impéria se tamní ekonomika vrátila k zemědělství, protože ruda došla a kvalitní potraviny šly na odbyt víc než nekvalitní stroje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License