Rules

Aneb zásady přispívání.

 1. Wyrrgypedie má sloužit jako doplněk Wookieepedie, nikoliv její náhrada. Je tedy zbytečné psát články, co už jsou tam, leda že by se naše reálie od tamních nějak lišily.
 2. Wyrrgypedie má sloužit jako rychlý zdroj informací a je tedy záhodno psát stručně.
 3. Wyrrgypedie má být přísně ooc, ale nemusí být nutně objektivní.
 4. Wyrrgypedie má být psána z pohledu daleké budoucnosti a veškeré popisy událostí by tedy měly být v minulém čase.
 5. Wyrrgypedie plně podporuje tvrzení, že pivo bylo, je a vždycky bude lepší než víno.

Další doporučení:

 • Pokud je zdrojem informací hlavní příběh, není potřeba ho uvádět.
 • Pokud je v článku víc linkovatelných pojmů, linkujeme jenom jeden, většinou první.
 • Tagy pro rasy zakládáme až v případě, že má příslušná rasa alespoň dva členy, nebo je mít bude.
  • Pod tag "lidé" nevkládáme klony.
 • Footnote na drabbly uvádíme ve formátu "Jméno_autora číslo_tématu link_na_drabble". V případě, že je to drabble psaný v rámci DMD, pak "Jméno_autora DMDročník číslo_tématu_v_ročníku link_na_drabble"

Typologie charakterů:

 • "hrdinové" jsou charaktery, které někdy měly vlastní uživatelský účet, někdo za ně plnohodnotně a dlouhodobě hraje nebo jsou Wyrrgy
 • "postavy" jsou takové nehráčské charaktery z hlavního příběhu nebo drabblů, které mají vyplněný charakterník nebo sheet
 • "npc" jsou takové nehráčské charaktery, které se objevily v hlavním příběhu, ale nemají vyplněný charakterník ani sheet
 • "svišti" jsou takové nehráčské charaktery, které se teprve narodí postavě nebo hrdinovi a budou na status postavy nebo hrdiny aspirovat
 • "figurky" jsou charaktery, které se objevily pouze v drabblech
 • "pahýly" jsou tajnonpc, která se objevila v příběhu, mají jméno a bylo by fajn toho o nich vědět víc, ale na to jsou asi moc tajemná a záhadná a vůbec
 • "výpůjčky" jsou charaktery, které jsme si vypůjčili z kánonu

(množiny jsou disjunktní, tj. každý charakter může mít v jednu chvíli jen jeden z tagů)

Gramatické konvence:

 • názvy inteligentních ras píšeme podle anglického úzu velkým počátečním písmenem, jedinou výjimkou je člověk
 • pořád ale platí, že přídavná jména od nich odvozená jsou s písmenem malým, tzn. zabracký, zeltronský…
 • Řád Jediů považujeme za oficiální organizaci, nikoliv církev, a tedy ji píšeme s velkým Ř
 • oficiální svátky se taky píšou s velkým, například Den života
 • s velkým počátečním písmenem píšeme i Chrám, Impérium, Konfederaci a další, které chápeme jako názvy zástupné
 • s velkým počátečním písmenem se píší i názvy tříd (třída Venator), obecnost (půjčili si lambdu) v tomto případě budu muset ještě prozkoumat
 • enkláva je naopak s malým, protože se tak oficiálně nikdy nejmenovala
 • velkým písmenem nezačínají ani názvy pozic (bocman, proviantmistr) a vyučované předměty (obrana proti černé magii)
 • příslušníci organizací by měli být s malým počátečním písmenem (imperiálové, separatisté)
 • rovněž s malým písmenem se píší události, pokud jsou z názvu jednoznačně identifikovatelné, například války klonů
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License