Rukklinův náhrdelník

Rukklinův náhrdelník byla mlhovina v sektoru Arkanis.
Přinejmenším v roce 0 ABY se tam nacházela Pokladnice luxusu, stanice Kel-Morijského těžebního syndikátu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License