Rukklinův náhrdelník

Rukklinův náhrdelník byla emisní mlhovina v sektoru Arkanis. Šlo o oblak slabě ionizovaných plynů bez valné strategické hodnoty, jenž však svou krásou inspiroval nejednoho umělce.

Historie

Šlo o pozůstatek dávné supernovy, který byl poprvé pozorován z Nelvaanu, kousek pod hvězdou, která představovala krk souhvězdí Rukklina, jednoho z hrdinů tamního panteonu.
Prvotní průzkumy v mlhovině neodhalily jakékoliv užitečné prvky a po většinu své existence zajímala jen malíře, kteří se jí nechávali inspirovat.
V roce 25 BBY provedli podrobnější průzkum prospektoři Kel-Morijského těžebního syndikátu a předchozí závěry museli potvrdit, nicméně syndikát nakonec pro mlhovinu využití přeci jen našel a na začátku války klonů se do ní přesunula Pokladnice luxusu. Vedení tam mělo klid na intrikování, krásný výhled a stanice se tam často vracela i po pádu Republiky.
Krátce po zničení Hvězdy smrti přesunul syndikát do Rukklinova náhrdelníku citlivější experimenty v rámci nového projektu a právě tam se odehrála i úvodní fáze prezentace Krtka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License