Rugsakk

Rugsakk byl Wookiee z Tarisu, který strávil část života jako otrok, než se přidal k posádce Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se kolem roku 50 BBY ve spodních patrech Tarisu, v komunitě ekonomických imigrantů, kteří ani na nové planetě nenalezli štěstí. Malý Rugsakk si vydělával krádežemi swoopů, později i jejich opravami a když ho ve dvanácti lapili otrokáři, bylo to pro spoustu obyvatel města docela vysvobození. Wookiee putoval na Sarinin, kde ho jeden z otrokářů chvíli využíval jako osobního servisáka na transporty, ale po pár letech ho docela rád prodal Vasilisse. S ní až do pádu Republiky cestoval po závodištích galaxie a udržoval její kluzák v provozu. Několikrát se marně pokusil o útěk a nepovedl se mu ani pokus o sebevraždu policajtem, kdy jednoho napadl během závodů na Oovo IV a doufal v rychlý konec.

Občanská válka

Po převratu a plošném zákazu závodů mu nastaly ještě těžší časy. Jeho paní dlužila velké peníze lichvářům Černého slunce, a aby si je alespoň dočasně usmířila, věnovala jim Rugsakka s Korborrem místo jedné splátky. Tak se dostali do rukou Oxacovi a následně putovali společně se Sabaccou na svou rodnou planetu, neboť si tento chtěl šplhnout u Impéria tím, že jim dodá pár otroků z vlastních skladů. Rugsakk byl vybaven inhibičním čipem a začal v Táboře 52 okopávat kashyyycký chmel.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti na tábor zaútočil kashyyycký odboj, on byl společně s dalšími zachráněn a na základně v mlhovině Tyyyn se pak rozhodl posílit buňku kapitána Simbaccy.
Na palubě potkal a směl komandovat Vasilissu, která se službou s chlupáči snažila odčinit své staré hříchy. Dával jí to pěkně sežrat, ale už o pár týdnů později docela slušně spolupracovali, když stavěli kluzáky pro závod na Raxusu Prime. Podílel se na stavbě všech kluzáků včetně kapitánovy Splašené šunky a náramně si to užíval.
Později poptávka po kluzácích značně poklesla, ale jeho technické schopnosti se hodily i nadále, nejen při opravách Švábivce 1.

d20

Fringer 4
STR 14 / DEX 15 / CON 14 / INT 14 / WIS 12 / CHA 10
Repair +14, Computer Use +10, Climb +8, Knowledge (podracers) +8, Craft (podracers) +6, Bluff +5, Gather Information +5, Pilot +5, Search +5
Street Smart, Gearhead, Skill Emphasis (Repair)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License