Rufallo

„Teta, ještě jednou použijete blesk a zlámu vám hnáty.“
- Rufallo na návštěvnici muzea

Rufallo, pro přátele Dement, byl Gungan, člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Byl to na Gungana extrémně inteligentní cholerik, který se nejradši držel ode všech pěkně daleko, neustále žvýkal párátko a mluvil jen v případech krajní nouze. Ze všech povstalců měl nejméně morálních zásad, byl tak trochu xenofob a nejspíš by mu nevadilo odprásknout vlastního bratra, kdyby mu někdo dal dobrý důvod. Rád zneužíval toho, že měla velká část galaktické veřejnosti díky Jar Jarovi Gungany za polodementní kašpary.

Historie

Narodil se roku 29 BBY v Otoh Mandassa na Naboo a oba jeho rodiče byli příslušníky obranných složek města, pročež mu už od dětství vštěpovali základy boje s kopím a energokoulemi, aby mohl následovat v jejich šlépějích.1 Zpočátku ho to i bavilo a zanedbával kvůli tomu plavání, nicméně postupně mu to začalo připadat zbytečně špinavé a kontaktní. Při péči o městské zalaacy pochopil, že zvířata taky nebudou jeho silnou stránkou,2 zato však dokázal obratně splynout s prostředím a už ve dvanácti letech se mu povedlo zabít v bažině jednoho imperiálního skauta a přivlastnit si jeho pušku.
Impérium ho obecně dost štvalo, ale k akci ho přiměl až kapitán Simbacca, který ho v roce 5 BBY víceméně náhodou potkal na Naboo při sběru muji a byl jím zachráněn před patrolou stormtrooperů. Rufallo se následně přesunul na Rori, ještě později na Jolly Jedie a stal se z něj z něj jeden z nejspolehlivějších, i když zároveň nejméně viditelných členů jeho skupiny.
Když začátkem srpna 0 ABY vyrážela z lodi výprava, jejímž cílem bylo mimo jiné ukrást bazliščího droida z muzea v Theedu, byl Rufallo po dlouhé době povolán do akce. Jakmile byl v zahradách na palubě konečně nalezen, vzal si flintu a krabičku párátek, nasedl na AT-TE a byl nejprve společně s ostatními dopraven na Oarlig, odkud pak v menší skupině na palubě Mořského koníka doputoval na Rori.
Tam se skupina složená z něho, Banany, Neery a Štěkny spojila ještě s Pitasem a jeho kolegou a zamířila na planetu, kde měli pár dní na naplánování loupeže jednoho z exponátů z muzea. Po dlouhém váhání, ze které střechy že to bude krýt tým lupičů, byla jeho pozice přehodnocena, on uspěl ve výběrovém řízení na nového nočního hlídače a nastoupil v muzeu jako zaměstnanec.3 Loupež se díky tomu podařila a on se vrátil na Oarlig, kde ze střechy Kančího hnízda pozoroval bažiny a bylo mu dobře. Pitasovy pokusy o sociální interakci nepadly na úrodnou půdu, ale když se pak výsadek vracel na Jolly Jedie, kupodivu se k němu přidal a nezapomněli tak na něj.
V následujících měsících se opět zašíval v zahradách, s nikým nemluvil a bylo mu dobře.

Potenciália

Protože se mu post hlídače vlastně docela zalíbil, chtěl v muzeu pracovat i po válce, ale kvůli záznamu z Naboo mu to muzeum nejdřív museli koupit majitelé lihovaru Ch&Ch.4

d20

Soldier 4 / Fringer 1 / Sharpshooter 4
STR 10 / DEX 20 / CON 12 / INT 14 / WIS 10 / CHA 12
Spot +16, Hide +15, Move Silently +10, Repair +10, Swim +10, Tumble +10, Computer Use +8, Escape Artist +8, Knowledge (weapons) +8, Listen +8, Balance +6, Climb +6, Intimidate +6
Cosmopolitan (Spot), Point Blank Shot, Skill Emphasis (Hide), Precise Shot, Far Shot, Alertness, Shadow, Athletic
Preferred Weapon (E-11s)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License