Rufallo

Rufallo, pro přátele Dement, byl Gungan a člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Byl to na Gungana extrémně inteligentní cholerik, který se nejradši držel ode všech pěkně daleko, neustále žvýkal párátko a mluvil jen v případech krajní nouze. Ze všech povstalců měl nejméně morálních zásad, byl tak trochu xenofob a nejspíš by mu nevadilo odprásknout vlastního bratra, kdyby mu někdo dal dobrý důvod. Rád zneužívá toho, že většina galaxie považovala Gungany za dementy typu Jar Jara Binkse a strašně ho podceňovala.

Historie

Narodil se roku 29 BBY v Otoh Mandassa na Naboo a vychovával ho otec, hrdý válečník, který ho učil spíš číhat v lese a střílet než plavat. Impérium ho poměrně záhy začalo extrémně štvát, ale k akci ho přiměl až kapitán Simbacca, který ho víceméně náhodou potkal na Naboo při sběru muji a byl jím zachráněn před patrolou stormtrooperů. Rufallo se následně přesunul na Rori, ještě později na Jolly Jedie a stal se z něj z něj jeden z nejspolehlivějších, i když zároveň nejméně viditelných členů jeho skupiny.

d20

Soldier 4 / Sharpshooter 4
STR 10 / DEX 20 / CON 12 / INT 14 / WIS 10 / CHA 12
Hide +15, Spot +12, Tumble +10, Move Silently +10, Repair +10, Escape Artist +8, Knowledge (weapons) +8
Cosmopolitan (Hide, Spot), Point Blank Shot, Precise Shot, Far Shot, Shadow
Preferred Weapon (blaster rifle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License