Rrumcajs

Rrumcajs byl mahagonově černý Wookiee z Kashyyyku, dvojče Rumborra. Byl divoký a nespoutaný a z historie rodného města byl smazán, když se s bratrem pokusil ukrást recept na tyrvrarrák. Pocházel z rodu Lotrrando.

Historie

Narodil se s bratrem roku 521 BBY v Tyrvrarru a už odmala byl tak trochu sígr a měl ve zvyku zpochybňovat nařízení a tradice, na kterých byla tyrvrarrská společnost založená. Stejně jako jeho bratra ho nejvíce dráždily třídní rozdíly a především arogantní tajení receptu na tyrvrarrák.
V roce 483 BBY se s bratrem pokusil s tím něco udělat, ale loupež rumového receptu ne nezdařila a oni byli vyhnáni z města. Protože neměl kam jít, vydal se s bratrem do Rraholce, jako to kdysi udělal jejich předek Lotrrando, a začali přepadat pocestné a karavany. Roku 480 dokonce našli původní předkovo ležení u jednoho z horských ples, usídlili se tam také a Rrumcajs se spolu s bratrem stali náčelníky tlupy loupežníků. Z jednoho veleúspěšného lupu v roce 473 BBY si odnesl i nevěstu Amarru, se kterou se mu o rok později narodil syn Rurrwag. Když byl syn dostatečně starý, pustil ho Rrumcajs do světa. Sice už ho nikdy neviděl, ale doslechl se na stará kolena, že se stal kapitánem vesmírných pirátů, za což byl na něj sakra hrdej.
Když se pak pověst lesa hrdlořezů rozkřikla a z ležení loupežníků se stala regulérní vesnice, žilo se mu docela poklidně. S nástupem Impéria nechal les ohraničit zajatými imperiály, což docela úspěšně odradilo všechny ostatní od toho, aby mu do něj lezli.
V roce 6 BBY se jedné z jeho pravnuček narodil Pirranhacca.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti mu lesem bez dovolení procházeli Kody-Kann Tonewy, Fidorkka a Rou D'Rixx. Rrumcajs si je nechal předvolat a přiměl je nasadit Roudýho do souboje s Pirranhaccou. Tento souboj samozřejmě vyhrál malý Wookiee, ale než z toho mohl Rrumcajs vyvodit důsledky, objevila se na scéně stříbrná loď, ze které na něj hulákal jeden z jeho dalších pravnuků, ať ty tři okamžitě pustí. Rrumcajs neváhal, využil situace a prakticky dovolil únos Pirranhaccy, který tak získal ideální příležitost ke krádeži oné moc pěkné lodi.
Po následující měsíce Rrumcajs bez problému řídil svou tlupu loupežníků, stříleli imperiály, kteří zabloudili do Rraholce, a bylo jim dobře. Na Pirranhaccu vlastně zapomněl, ale když v prosinci roku 0 ABY přišel do vesnice i s těmi dvěma chlupáči, s nimiž odletěli stříbrnou lodí, rychle si vzpomněl a docela se podivoval. Cypískovi chtěl vyčinit, že se nevrátil s lupem, ale brzy ho zaujalo tvrzení, že je s nimi ten Wookiee s černým pruhem přes oko pokrevně spřízněný. Genetické testy sice v Rraholci neměli, ale když si pak vyslechl, odkud Demonbacca je, došlo mu, že musí jít o Rurrwagova vnuka.
Jeho srdce lehce pookřálo, odvolal příkaz je ve spánku obrat a podřezat a místo toho vystrojil bohatou hostinu, během které osvětlil Chlouppkovi černá místa v historii jejich rodiny a že patří do rodu Lotrrandů, odvěkých nepřátel Appachi. Po týdnu pravnuk i s jeho družkou odešli a vše se vrátilo do téměř stejných kolejí. Někdy v únoru roku 1 ABY za ním a bratrem došel Cypísek, že by se měli spojit s Kashyyyckým odbojem a pomáhat jim v boji proti všem, kdo ohrožují jejich planetu a všechny Wookie. Rrumcajs se mu nejdřív vysmál, ale po pár dnech se mu to rozleželo v hlavě a řekl si, že po válce by mu to i s bratrem mohlo vynést možná i křeslo ve sněmu náčelníků a Appachi by pukli závistí. Kývl na to a už začátkem března byl Cypísek rraholeckým ambasadorem, který měl veledůležitou úlohu dolejvat pivo při jednáních s Šošonským králem o jejich spojenectví. Dohoda byla stvrzena a odbojové jednotky měly zaručený bezpečný průchod Rraholcem výměnou za zásoby dovážené z vnější galaxie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License