Rraholec

Rraholec byl hluboký a temný hvozd rostoucí kolem Vysokých Taterrr na planetě Kashyyyk, mezi Tunnatutikanem a Chenachochanem na severu a Karrambacullekem na jihozápadě. Rozlohou měl nějakých 25 000 kilometrů čtverečních, na východě sahal až k vodopádům Gurrgag a jeho jižní hranici tvořily Tatrrry Nízké.

Historie

Tento divoký hvozd byl od roku 1423 BBY obýván Lotrrandem a Trottskou a první jmenovaný tam začal loupežničit. Postupem času kolem sebe vybudoval zbojnickou bandu, která se stala postrachem široko daleko a v osadě u ledovcového plesa v Tatrrrách se jim žilo dobře. Po Lotrrandově smrti roku 929 BBY se loupežníci i jeho potomci rozutekli a Rraholec byl opět neobydlen.
Loupežníci se tam vrátili přibližně roku 400 BBY pod vedením Lotrrandových prapravnuků, dvojčat Rrumcajse a Rumborra. Ti kolem sebe vybudovali semknutou komunitu vyvrhelů a vyhnanců, kteří se zabydleli kolem velkého plesa jako jejich předci.
Během imperiální okupace byly hranice Rraholce značeny nabodanými imperiálními vojáky na větvích wroshyrů. Většina z nich byla nabodnuta ještě za živa. Od března roku 1 ABY měli garantovaný bezpečný průchod všichni z odboje.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License