Roztoči

Sportovní klub Roztoči byl tělovýchovný spolek sportovních nadšenců z Rwookrrorro, jehož dospělejší část fungovala také jako klub kashyyycké fotbalové ligy. Domácí tělocvičnu měl přímo v hlavním městě, jednalo se o přátelskou společnost, kde se od raného mládí zocelovala omladina ze všech sociálních vrstev, měl vlastní kroj (červené trenky) a ve znaku dvě velká R spojená bleskem. Původně se měli jmenovat po jednom z predátorů Země stínů, ale nakonec zvolili něco ještě děsivějšího. V lize to byl veskrze průměrný tým, ale mnohem významnější byl jeho přínos pro udržení zdravého ducha v mladé generaci.

Historie

Spolek byl založen jedním vysloužilým učitelem tělocviku už někdy před rokem 4200 BBY, ale tehdy se jednalo čistě o tělovýchovnou jednotu, která měla bojovat s lenivostí mladých. Podle dochovaných zdrojů pořádali členové dobrovolné brigády při stavbě chrámu u Ittummi, což vedlo k následnému zrekrutování několika vybraných jedinců citlivých na Sílu. Teprve po vynalezení fotbalu se část cvičenců začala specializovat na nový sport, přičemž ale i nadále cvičili s ostatními.
Po roce 1500 BBY u nich několik let působili Marrx na pozici diplomata a Lotrrando jako úderník, jejich kariéru přerušil až pokus o revoluci v roce 1461 BBY.
Pohár vyhráli Roztoči pouze v roce 353 BBY, ale nedělali to pro vítězství, nýbrž pro dobrý pocit ze hry. V posledním století byl chvíli členem Tyvokka, než byl odeslán na Coruscant a podroben výcviku na Jedie.
Za Impéria byla organizace pro svůj ideologický přesah potlačována aktivněji než pouhé kluby čutálistů, ale přesto mnoho členů přežilo a je téměř jisté, že po válce v tradici pokračovali.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License