Rozengard

Rozengard byla planeta v sektoru Tharin ve Vnějším okraji, kde žilo přibližně jedenáct milionů obyvatel. Byla poklidným místem, kde nebujel přehnaný průmysl a lidé tam byli hrdí na svou přírodu a malebné hory. Hlavním městem byl Nový Fortak a ekonomika se točila kolem pěstování okrasných rostlin a jejich exportu do blízkého Huttského prostoru i dál.

Historie

Rozengard byl kolonizován v roce 302 BBY, a to vyhnanci z nedalekého Fortaku, kteří se několik desetiletí marně snažili prosadit na své původní planetě zákony na ochranu pomalu ale jistě decimované přírody. Na novém světě je zavedli okamžitě a ač v zájmu soběstačnosti nějaký průmysl vybudovali, ekologie tam byla vždy důležitou součástí života a největší podíl na hospodářství mělo pěstování květin ve velkých sklenících a zahradách.
V roce 29 BBY se na planetě cestou do Divokého vesmíru zastavila rytířka Jedi Sheena s padawanem. Dlouho se tam nezdrželi a pokračovali, ale líbilo se jim tam a Sheena se výslovně zmínila, že by tam ráda odešla na důchod.
Vzestup Impéria se planety nijak výrazně nedotkl, na povrchu nebyla žádná posádka a obyvatelé si užívali relativní svobodu.
V roce 17 BBY se tam usídlila inkviziční buňka lorda Styxe. Její základna byla zakopaná v horách, kde se pod masivními vraty nacházela celá přistávací plocha a síť spletitých kobek. Okolí sídla hlídaly tři zakamuflované turbolaserové věže a celé to připomínalo spíš bunkr než jinými inkvizitory preferovaná honosná sídla. Vedly odtamtud dva únikové tunely.
Toto sídlo se 24. 7. 0 ABY ocitlo pod útokem několika odbojných uživatelů Síly, kteří ho infiltrovali a inkvizitory z něj vyhnali. Domorodci si toho ale vesměs nevšimli a dál žili své klidné životy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License