Roze-ba III

Roze-ba III byla planeta v tehdy konfederačním prostoru, na které se každoročně slavil bujarý svátek Modrého slunce.
Při oslavách se města zahalovala do modré barvy a všeobecné veselí bylo koncentrováno do arén, ve kterých se hrálo divadlo, zápasilo a oddávalo dalším zábavám.

Roku 22 BBY zde při takovém svátku do arény nasadil svého bojovníka vizír Ekir. Proti němu se nejdříve postavila Magri'hal, po ní osobní strážce vyslankyně hraběte Dooku, Algernnon de Bray.
Ekirův bojovník i osobní strážce se ale vzbouřili a došlo k velké mele, při které chlupatec unikl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License