Roze-ba III

Roze-ba III byla planeta v sektoru Auril ve Vnějším okraji. Její povrch tvořil z 85 % teplý oceán a zbytek zabíraly dva menší kontinenty se spoustou ostrovů porostlých bujnou vegetací. Každoročně tam docházelo k unikátnímu atmosférickému jevu, kdy se nebe zbarvilo do žluta a slunce do modra. V tomto období se pak slavil bujarý svátek Modrého slunce, při kterém se města zahalovala do modré barvy a všeobecné veselí bylo koncentrováno do arén, ve kterých se hrálo divadlo, zápasilo a oddávalo dalším zábavám.

Historie

Roze-ba III byla kolonizována roku 976 BBY a pro své příjemné prostředí se stala rájem rybářů a turistů. Nacházelo se na ní mnoho rekreačních letovisek, která celoročně praskala ve švech a vydělávala místním dostatek kreditů. Místní byli fascinovaní každoročním zbarvením slunce do modra a od roku 931 BBY tam slavili svátek Modrého slunce. Tento svátek se stal oblíbeným cílem turistů a ročně ho navštívilo asi deset milionů diváků.
Začátkem války klonů se planeta ocitla v nově vzniklém konfederačním prostoru, a ačkoliv se do konfliktu nijak aktivně nemíchala, poskytovala zázemí pro konfederační papaláše a ztráta vazeb na Republiku planetární vládě nijak nevadila. Ještě v prvním roce války byl v aréně při jedné z oslav nasazen bojovník vizíra Ekira. Proti němu se nejdříve postavila Magri'hal a po ní osobní strážce vyslankyně hraběte Dooku, Algernnon de Bray. Ekirův bojovník i osobní strážce se ale vzbouřili a došlo k velké mele, při které chlupatec unikl a vzal s sebou Magri’hal. Bývalý osobní strážce se pustil do Algernnon světelným mečem, ale jejich síly byly vyrovnané a Algernnon přispěchaly na pomoc posily. Osobní strážce vzal tedy kramle a utekl z planety. Tato událost pak byla velice kladně hodnocená od všech zúčastněných, kteří měli za to, že šlo o zinscenované představení.
S koncem války se pro Roze-ba III moc nezměnilo. Konfederace byla již minulostí, ale utrácet své kredity tam začali létat prominentní občané Impéria a místní se jim rychle přizpůsobili.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License