Rozaryin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Rozaryin světelný meč

Rozaryin světelný meč byla zbraň devaronianské inkvizitorky Rozary z Rozengardu. Vyzařoval rudou čepel a krystal v jeho jádru pocházel ze skladů Citadely.

Historie

Rozary si ho postavila v roce 14 BBY, krátce poté, co byla přijata k výcviku na Citadele, a záhy ho začala využívat při cvičeních šermu s inkvizitorem Arssadrim. Po dokončení výcviku a stěhování na Rozengard ho využívala i aktivně v terénu a rychle se díky němu stala nejhorlivější inkvizitorkou lorda Styxe.
Když byla jejich základna 24. 7. 0 ABY napadena, ozbrojila se jím a po boku lorda Styxe ho v laboratoři použila v krátkém souboji s jedním z vetřelců. Šarvátka však rychle skončila smrtí jejího mistra, a tak vzala nohy na ramena a i s mečem vyklidila pole.
Zbraň si nějaký čas pobyla na domovském Karafutu, odkud ale Rozary 28. 8. 0 ABY v brzkých ranních hodinách uprchla. Cestou ke Gamorru však byla z hyperprostoru vytažena interdikčním křižníkem Helmwige a sestřelena jejím hlavním kanonýrem, čímž byl její meč nenávratně zničen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License