Rozary

Rozary byla Devaronianka, inkvizitorka rozengardské sekce Inkvizice. V hierarchii sekce byla hned pod Dergolem, který byl Styxovým zástupcem.

Historie

Rozary se narodila na jedné z devaronských kolonií krátce po vzestupu Impéria. Když se u ní projevila citlivost k Síle, imperiální úřady se to hned dozvěděly a poslali Inkvizici, aby si dívku odvedla. Rodiče se jí nechtěli zříct, ale byli zpacifikováni a poté, co byla dívka odvlečena, popraveni. Rozary se dostala do Citadely, kde hned začal její výcvik a kde se poznala s Luc-Nanem, Nizzou a ostatními mladými učedníky včetně Neryssy. Ji speciálně učila Tamora v temných kouzlech a Ruuki Arssadri šermu s vlastním světelným mečem.
O pár let později jí byla předána zpráva, že její rodinu zabil Jedi na útěku. Když její studium u Tamory skončilo, měla být převelena do jiné sekce. Tou byla nakonec sekce na Rozengardu. Šla tam ale loajální Citadele a měla v plánu odklánět klíčové informace, aby měla její domovská sekce navrch v lovu Jediů. Po nějaké době ale propadla Styxovi a dokonce se stala jeho milenkou a byla jeho nejhorlivější inkvizitorkou.
Dne 24. 7. 0 ABY se společně s lordem Styxem připravovala na konfrontaci s neznámými útočníky. Když je Síla upozornila, že jsou v laboratoři, pronikli dovnitř a chvíli se schovávali mezi těly a vyčkávali. Ve správný okamžik Rozary mrštila jedním z těl po Kodym a začal souboj na meče. Souboj to byl vyrovnaný, ale měl nečekaný výsledek. Plešoun pomocí Silové vlny odhodil všechna těla mezi nimi, ale také mezi jeho kumpánem a Styxem, takže mohla napřímo vidět, jak Chlouppek jejího mistra jedním úderem do hlavy poslal k zemi. Najednou proti ní stáli dva. Vzala nohy na ramena a vyběhla do vyššího patra, s Kody-Kannem v patách. V Síle ucítila ukončení Styxova života a nepříčetná hněvem minula mučírnu s Carke a doběhla až do psince, ze kterého vypustila jeden z jejich výtvorů, aby se o ty dva hnusáky postaral.

d20

Noble 2 / Soldier 3 / Imperial Inquisitor 8 / Officer 1
STR 14 / DEX 15 / CON 12 / INT 16 / WIS 16 / CHA 14
See Force +16, Telepathy +16, Diplomacy +15, Gather Information +15, Drain Knowledge +12, Fear +12, Bluff +10, Survival +10, Appraise +8, Computer Use +8, Knowledge (tactics) +8, Sense Motive +8, Tumble +8
Sense, Track, Imperial Command Training, Dodge, Urban Tracking, Mobility, Dissipate Energy, Skill Emphasis (Diplomacy)
Military Sponsor, War Games, Tainted, Favoured Enemy (Jedi Consular, Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License