Rozary

Rozary byla Devaronianka, inkvizitorka rozengardské sekce Inkvizice. V hierarchii sekce byla hned pod Dergolem, který byl Styxovým zástupcem.

Historie

Před rozkazem 66

Rozary se narodila 2. 12. 30 BBY na Voorlachu, devaronianské kolonii v sektoru Duluur. Když se u ní projevila citlivost k Síle, nebyli kolem žádní rytíři Jedi, kteří by ji vzali k výcviku do Chrámu, a tak se s jejím darem musela rodina vypořádat po svém. Až na výjimečné stavy, kdy byla nebezpečná sobě i svému okolí, šlo vše v pořádku.

Občanská válka

V roce 15 BBY nahlásil někdo ze sousedů její podivné chování imperiálním úřadům, které obratem poslaly Inkvizici, aby dívku prověřila. Rodiče se jí nechtěli zříct, ale byli zpacifikováni a poté, co byla dívka odvlečena, popraveni. Rozary se záhy dostala do Citadely, kde hned začal její výcvik a kde se poznala s Luc-Nanem, Nizzou a ostatními mladými učedníky včetně Neryssy. Ji speciálně učila Tamora v temných kouzlech a Ruuki Arssadri šermu s vlastním světelným mečem. S Ruukim cvičil i budoucí lord Tonewy, se kterým se sblížila a svého času k němu i něco cítila.
Když kolem roku 11 BBY její studium u Tamory skončilo, byla společně s Perlekem převelena k inkviziční sekci na Rozengardu. Šla tam loajální Citadele a měla v plánu odklánět klíčové informace, aby měla její domovská sekce navrch v lovu Jediů, ale po nějaké době propadla Styxovi a dokonce se stala jeho milenkou a byla jeho nejhorlivější inkvizitorkou.
Dne 24. 7. 0 ABY se společně s lordem Styxem připravovala na konfrontaci s neznámými útočníky. Když je Síla upozornila, že jsou narušitelé v laboratoři, pronikli dovnitř a chvíli se schovávali mezi těly a vyčkávali. Ve správný okamžik Rozary mrštila jedním z těl po Kodym a začal souboj na meče. Souboj to byl vyrovnaný, ale měl nečekaný výsledek. Plešoun pomocí vlny Síly odhodil všechna těla mezi nimi, ale také mezi jeho kumpánem a Styxem, takže mohla napřímo vidět, jak Chlouppek jejího mistra jedním úderem do hlavy poslal k zemi. Najednou proti ní stáli dva. Vzala nohy na ramena a vyběhla do vyššího patra, s Kody-Kannem v patách. V Síle ucítila ukončení Styxova života, nepříčetná hněvem minula mučírnu s Carke a doběhla až do psince, ze kterého vypustila jeden z jejich výtvorů, aby se o ty dva hnusáky postaral. Následně se jí podařilo utéct do skrytého sekundárního hangáru, naskočit na loď s Perlekem a bezrukým Mufarem a uniknout.
Otřesená smrtí Styxe ani nevnímala, že je Perlek vzal na Citadelu. Po předání hlášení Algernnon jí byl přidělen pokoj, kde několik dní vstřebávala, co se vlastně stalo, a probírala se záznamy od Císařovi ruky, které ji seznámily s Demonbaccou a jeho pravou rukou Champbaccou. Perlek brzy přišel s varováním, které mu Síla odhalila, že se chystá neodvratný útok na Citadelu, a oni se na to začali připravovat.
Dne 20. 8. obdržela zprávu od někoho, o kom již léta neslyšela. Rody ji varova, že ho napadl Sien, který zabil Loraxe a nejspíš i Dergola. Obával se, že Císař se rozhodl zbavit se Inkvizice. Rozary to v hlavě udělalo docela guláš a bujely v ní pochybnosti. Dne 28. 8., těsně před vypuknutím operace Trebuchet, se rozhodla vyklidit pole a v ukořistěné stíhačce se pokusila uletět ze soustavy.
Miranda Lenico ji přikázala zastavit, ale Rozary se podařilo Dominatrix proklouznout a skočit do hyperprostoru. Pokusila se uklidnit a zavřít oči s tím, že zkusí usnout, než vyskočí u Gamorru. Ze spánku ji ale o několik minut později vytrhla gravitační studna interdiktoru Helmwige a než se stihla rozkoukat, rozstřílel ji Lazzar na prach.

d20

Noble 2 / Soldier 3 / Imperial Inquisitor 8 / Officer 1
STR 14 / DEX 15 / CON 12 / INT 16 / WIS 16 / CHA 14
See Force +16, Telepathy +16, Diplomacy +15, Gather Information +15, Drain Knowledge +12, Fear +12, Bluff +10, Survival +10, Appraise +8, Computer Use +8, Knowledge (tactics) +8, Sense Motive +8, Tumble +8
Sense, Track, Imperial Command Training, Dodge, Urban Tracking, Mobility, Dissipate Energy, Skill Emphasis (Diplomacy)
Military Sponsor, War Games, Tainted, Favoured Enemy (Jedi Consular, Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License