Roz'torova Lhota

Roz'torova Lhota bylo město na Ronttoru III, planetární kapitol. Leželo na soutoku tří řek, které byly každou zimu po zamrznutí využívány jako silnice, v době největšího rozmachu tam žilo kolem 8000 obyvatel, převážně lidí, a pocházel odtamtud hokejový klub Rancoři z Roz'toru.

Historie

Město bylo založeno roku 430 BBY kolem vily hraběte Roz'tora, který celou planetu koupil a krátce před svou smrtí ji odkázal svému služebnictvu.
Po krátké, ale intenzivní vlně migrace se populace města značně rozrostla a vzniklo tam několik malých montoven, jejichž zaměstnanci se měli celkem dobře.
Po pádu Republiky byly tamní montovny znárodněny Impériem, začaly se tam ve velkém vyrábět raketoplány třídy Lambda a v zájmu jejich ochrany vyrostla necelých šedesát kilometrů od města tvrz Rancor River.
23. 8. 9 BBY ve městě přistály dvě skupiny dobrodruhů, které se obratem vypravily osvobodit vězně z Rancor River a povedlo se jim to.
Město nebylo touto akcí významnější poznamenáno a fungovalo pod imperiální nadvládou i nadále.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License