Royac

Royac byla hornatá planeta v Korporátním sektoru. Šlo o jediné obyvatelné těleso ve stejnojmenné soustavě, během mírných zim tam často sněžilo a ekonomika se točila převážně kolem těžby a zpracování drahokamů. Proslulá byla také svými dostihovými drahami a velkým množstvím chovatelů závodních kopytníků nejrůznějších druhů.

Historie

V roce 488 BBY si planetu za symbolické peníze koupilo hornické družstvo, které v následujících letech začalo těžit značná ložiska tamních drahých kamenů. To podpořilo nejen imigraci a rozvoj šperkařství, ale také vzestup moderní aristokracie v čele s rodem, jenž si od planety odvodil své jméno.
Celá staletí místní populace prosperovala, na planetě vyrostlo kromě několika měst i mnoho honosných paláců a své sídlo tam měla i největší zdravotní pojišťovna v sektoru.
Stejně jako zbytku Korporátního sektoru, i Royacu se klonové války vyhnuly, nástup Impéria planetu nijak zvlášť nezasáhl.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License