Rox

Rox byl člověk, padawan mistra Dmi Ata. Měl dvě děti, Xor-Sawu a Kawenu, každé s jinou matkou. Během svého života prozkoumal mnoho spisů o tom, jak přežít smrt těla, a když se po smrti zjevoval jako duch, chyběl mu nos.

Historie

Před rozkazem 66

O jeho dětství a mládí není známo nic, jen že společně s přítelem Uv-Arem, druhým padawanem svého mistra, pátrali po zaniklém řádu uživatelů Síly. Společně se jim pak někdy před rokem 51 BBY podařilo ztracenou planetu nalézt a začali s jejím průzkumem.
Rox se bohužel sám vydal Temným labyrintem, při jehož průchodu zešílel a propadl temné straně Síly. Napadl jak svého mistra, tak přítele, a podařilo se mu je vyhnat z chrámu. Sám v něm pak bádal a podařilo se mu rozluštit funkci Zřídla. Vyzkoušel na sobě jeho účinky, čímž už nebylo z jeho šílenství cesty zpět. Prohlásil se Strážcem Vědění, zotročil místní obyvatelstvo a začal s výpravami do galaxie, kde chytal uživatele Síly, dopravoval je zpět na planetu, vysával z nich s pomocí Zřídla Sílu a sám ji pak absorboval.
Vytvořil si vlastní harém z místních žen.

Občanská válka

S každým použitím Zřídla se na něm projevovaly nepříznivé účinky a ničilo to jeho mysl. Nakonec byl dostatečně příčetný, aby s používáním Zřídla na sobě přestal, ale nebránilo mu to pokračovat v kradení Síly ostatním.
2. 9. 6 BBY přistála uprostřed chrámu neznámá loď s Kody-Kannem Tonewym a Voh-Jinem Sanseatorem Mistem na palubě. Rox z nich cítil velké spojení se Silou, oba je omráčil, vysál z nich Sílu a vymazal jim paměť. Než je ale stihl zabít, zasáhli stoupenci jeho bývalého mistra, vězně osvobodili a pomohli jim utéct.
18. 8. 5 BBY přistál na planetě imperiální raketoplán s Rodennyelem Tonewym na palubě a několika imperiálními stormtroopery. Vzali chrám ztečí, ale během několika okamžiků byli stormtroopeři mrtvi Roxovou rukou. V Rodennyelovi cítil napojení na živoucí Sílu, a tak jej zajal v úmyslu na něj použít Zřídlo. Zanedlouho poté se na planetu zřítila loď s Wyrrgym, Deekem, Chlouppkem, Kodym a Voh-Jinem. Roxovi přisluhovači je zajali, ale při přesunu do chrámu konvoj napadly síly Dmi Ata a jeden z vozů se jim podařilo přemoci. Když do chrámu dorazil spoutaný Wyrrgy s Deekem, druhého nechal zavřít v žaláři a prvního vzal s sebou k Rodymu a začal z jejich mysli získávat informace, co se dělo v okolním vesmíru.
Byl vyrušen příchodem zbytku cizinců. Dali se spolu do křížku a po dlouhém souboji Roxovi Wyrrgy uštědřil finální úder svým ryykem. Rox však s takovou eventualitou počítal a pomocí Síly a zřídla si předem připravil několik předmětů pro zachycení své duše. Jeho duch tak zůstal na planetě Atalay, celý rok nabýval na síle a pak začal navštěvovat po nocích a ve snech svého syna. Pomáhal mu se spřádáním pomsty na jeho vrazích a obnovením vlády nad hlavním městem a také začal ve snech navštěvovat Wyrrgyho v podobě mistra Atalay. Podporoval Wyrrgyho zvědavost a nabádal ho k objevování ztracených tajemství řádu Atalay.
V roce 3 BBY přesvědčil svého syna, aby se spojil s přeživšími imperiály a začal podněcovat lid hlavního města proti skupině. Se svým stínem byl strůjcem otrávení pitné vody v hlavním městě a jeho ovlivňování Wyrrgyho bylo stále silnější a úspěšnější.
V následujících měsících se díky jeho vedení Xor-Sawy v hlavním městě stupňoval teror. Také Wyrrgyho nabádal, aby obnovil rovnováhu krystalů v měsíčních chrámech.
Rok před bitvou o Yavin naplánoval Xor-Sawa na jeho rozkaz atentát na Chloupka. Když Wyrrgy začal pátrat po viníkovi a odhalil ho, Roxův duch se odhalil v plné síle a v souboji vůlí Wyrrgyho ovládl. O několik týdnů později s jeho pomocí Wyrrgy objevil droida později známého jako Mrzout a opravil ho.
Wyrrgy díky droidovi rozluštil postup výroby nëproidia, Rox z něj plánoval vyrobit zbroj pro Xor-Sawu.
Netrpělivě očekával dokončení zbroje až do doby krátce po zničení Alderaanu. Netušil však, že se Wyrrgymu dařilo ho klamat. Jeho netrpělivost ukonejšil přílet Chlouppka s Champbaccou, kteří ustálili podnebí planety. O několik týdnů později rozkázal synovi zaútočit na hlavní město.
Když se útok nepodařil, zuřil a prozradil synovi prastarý rituál, pomocí kterého chtěl zničit celé město. To se podařilo, ale rituál měl vedlejší účinek a ducha Roxe oslabil. Když se vrátil za Wyrrgym, zjistil, že ho Wookiee podvedl a že se s nim spojila jeho dcera. Několik dní a nocí s ní bojoval o Wyrrgyho vůli. Kawena vyhrála a Wyrrgyho osvobodila z jeho spárů.
Rox přikázal synovi zaútočit na podzemní město klonů, kde pomocí temné magie posiloval svého ducha každou smrtí. Jeho syn mezitím zaútočil i na chrámový komplex. Když se dozvěděl že Kawena zahnala Xor-Sawu, vtrhl do údolí a spustil smrtící bouří temné strany. Během běsnění zabil mnoho vojáků z obou bojujících stran. Nakonec se vrhl na Wyrrgyho i Kawenu, ale ti jeho běsnění odolali a zahnali ho pomocí světlé strany.
Několik týdnů jeho duch nabíral síly, ale byl vyrušen, když zjistil, že jeden z předmětů, se kterými byla jeho duše spojená, se nachází mimo planetu. Jeho duch se zjevil na palubě lodi. Jakmile zjistil, že se na palubě nachází několik jeho vrahů, pokusil se je posednout, ovšem povedlo se mu to jen u Kodyho a Fidorkky. Hnán chutí po pomstě tyto dva poštval proti zbytku, ovšem neúspěšně, neboť Chlouppek zničil jeho meč a následně i krystal, ve kterém byla část jeho duše.
Párkrát si zanadával prohodil pár výhrůžek a vrátil se zpět na Atalay, kout strašlivou pomstu a pořídit si zbytečně velkého hada.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License