Rox

Rox, později známý jako Strážce vědění, byl k Síle citlivý člověk z Chandrily. Měl dvě děti, Xor-Sawu a Kawenu, každé s jinou matkou. Během svého života prozkoumal mnoho spisů o tom, jak přežít bez fyzického těla, a když se po smrti zjevoval jako duch, chyběl mu nos.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 65 BBY do rodiny nižší střední třídy a matka, servírka v Trojlístku, ho s sebou často brávala do práce. Když mu byly dva roky, objevili v něm mistr Ulysses Cox s padawanem Champbaccou potenciál v Síle a odvezli ho do Chrámu Jediů na Coruscantu. Rox se tak stal učedníkem Řádu, začlenil se do kolektivu a po návštěvě Ilumu v roce 58 BBY si sestrojil světelný meč se zelenou čepelí.
Ještě v témže roce si ho jako svého padawana vyhlédl mistr Dmi Ato, který ho vzal na dobrodružnou cestu po stopách zaniklého řádu Atalay. Společnost jim dělal rytíř Uv-Ar, mistrův bývalý padawan, a Rox se cestou naučil mnohé nejen o užívání Síly, ale také o galaktické historii a dalších věcech.
Pátrání trvalo dlouhých sedm let, ale nakonec se jim začátkem roku 51 BBY podařilo najít mlhovinu, proletět skrz a přistát na planetě dávného řádu, kde začali neprodleně prozkoumávat chrámové komplexy. Rox se bohužel sám vydal Temným labyrintem, při jehož průchodu zešílel a propadl temné straně Síly. Napadl jak svého mistra, tak přítele, a díky momentu překvapení se mu podařilo je vyhnat z chrámu. Sám v něm pak bádal a podařilo se mu rozluštit funkci Zřídla. Vyzkoušel na sobě jeho účinky, čímž už nebylo z jeho šílenství cesty zpět. Prohlásil se Strážcem vědění, zotročil místní obyvatelstvo, vytvořil si vlastní harém z místních žen a začal s výpravami do galaxie, kde chytal uživatele Síly, dopravoval je zpět na planetu, vysával z nich s pomocí Zřídla Sílu a sám ji pak absorboval. S každým použitím Zřídla se na něm projevovaly nepříznivé účinky a ničilo to jeho mysl, krystal v jeho meči postupně zrudl.

Občanská válka

Nakonec byl dostatečně příčetný na to, aby s používáním Zřídla na sobě přestal, ale nebránilo mu to pokračovat v kradení Síly ostatním. Rovněž si s několika konkubínami pořídil potomky, které pak sice učil užívat Sílu, ale taky je poštvával proti sobě.
2. 9. 6 BBY přistála uprostřed chrámu loď s Kody-Kannem Tonewym a Voh-Jinem Sanseatorem Mistem na palubě. Rox z nich cítil velké spojení se Silou, oba je omráčil, vysál z nich Sílu a vymazal jim paměť. Než je ale stihl zabít, zasáhli stoupenci jeho bývalého mistra, vězně osvobodili a pomohli jim utéct.
18. 8. 5 BBY přistál na planetě imperiální raketoplán s Rodennyelem Tonewym na palubě a několika imperiálními stormtroopery. Vzali chrám ztečí, ale během několika okamžiků byli stormtroopeři mrtvi Roxovou rukou. V Rodennyelovi cítil napojení na živoucí Sílu, a tak jej zajal v úmyslu na něj použít Zřídlo. Krátce nato se však nad planetou objevila loď s Wyrrgym, Deekem, Chlouppkem, Kodym a Voh-Jinem, jejíž stržení z oběžné dráhy pomocí Síly si vyžádalo jeho plnou pozornost. Jeho přisluhovači pak zajali posádku, ale při přesunu do chrámu konvoj napadly síly Dmi Ata a jeden z vozů se jim podařilo přemoci. Když do chrámu dorazil spoutaný Wyrrgy s Deekem, druhého nechal zavřít v žaláři a prvního vzal s sebou k Rodymu a začal z jejich mysli získávat informace, co se dělo v okolním vesmíru.
Byl vyrušen příchodem zbytku cizinců. Dali se spolu do křížku a po dlouhém souboji Roxovi Wyrrgy uštědřil finální úder svým mečem. Rox však s takovou eventualitou počítal a pomocí Síly a Zřídla si předem připravil několik předmětů pro zachycení své duše. Jeho duch tak zůstal na planetě Atalay, celý rok nabýval na síle a pak začal navštěvovat po nocích a ve snech svého syna. Pomáhal mu se spřádáním pomsty na jeho vrazích a obnovením vlády nad hlavním městem a také začal ve snech navštěvovat Wyrrgyho v podobě mistra Atalay. Podporoval Wyrrgyho zvědavost a nabádal ho k objevování ztracených tajemství řádu Atalay.
V roce 3 BBY přesvědčil svého syna, aby se spojil s přeživšími imperiály a začal podněcovat lid hlavního města proti skupině. Se svým stínem byl strůjcem otrávení pitné vody v hlavním městě a jeho ovlivňování Wyrrgyho bylo stále silnější a úspěšnější.
V následujících měsících se díky jeho vedení Xor-Sawy v hlavním městě stupňoval teror. Také Wyrrgyho nabádal, aby obnovil rovnováhu krystalů v měsíčních chrámech.
Rok před bitvou o Yavin naplánoval Xor-Sawa na jeho rozkaz atentát na Chlouppka. Když Wyrrgy začal pátrat po viníkovi a odhalil ho, Roxův duch se odhalil v plné síle a v souboji vůlí Wyrrgyho ovládl. O několik týdnů později s jeho pomocí Wyrrgy objevil droida později známého jako Mrzout a opravil ho.
Wyrrgy díky droidovi rozluštil postup výroby nëproidia, Rox z něj plánoval vyrobit zbroj pro Xor-Sawu.
Netrpělivě očekával dokončení zbroje až do doby krátce po zničení Alderaanu. Netušil však, že se Wyrrgymu dařilo ho klamat. Jeho netrpělivost ukonejšil přílet Chlouppka s Champbaccou, kteří ustálili podnebí planety. O několik týdnů později rozkázal synovi zaútočit na hlavní město.
Když se útok nepodařil, zuřil a prozradil synovi prastarý rituál, pomocí kterého chtěl zničit celé město. To se podařilo, ale rituál měl vedlejší účinek a ducha Roxe oslabil. Když se vrátil za Wyrrgym, zjistil, že ho Wookiee podvedl a že se s nim spojila jeho dcera. Několik dní a nocí s ní bojoval o Wyrrgyho vůli. Kawena vyhrála a Wyrrgyho osvobodila z jeho spárů.
Rox přikázal synovi zaútočit na podzemní město klonů, kde pomocí temné magie posiloval svého ducha každou smrtí. Jeho syn mezitím zaútočil i na chrámový komplex. Když se dozvěděl, že Kawena zahnala Xor-Sawu, vtrhl do údolí a spustil smrtící bouři temné strany. Během běsnění zabil mnoho vojáků z obou bojujících stran a nakonec se vrhl i na Wyrrgyho s Kawenou, ale ti jeho běsnění odolali a zahnali ho pomocí světlé strany.
Několik týdnů jeho duch nabíral síly, ale byl vyrušen, když zjistil, že jeho světelný meč a s ním i fragment jeho duše se nachází mimo planetu. Jeho duch se zjevil na palubě Růžového sršně a jakmile zjistil, že se tam nachází i několik jeho vrahů, pokusil se je posednout, ovšem povedlo se mu to jen u Kodyho a Fidorkky. Hnán chutí po pomstě tyto dva poštval proti zbytku, ovšem neúspěšně, neboť Chlouppek jeho meč a následně i krystal zničil.
Párkrát si zanadával prohodil pár výhrůžek a vrátil se zpět na Atalay, kout strašlivou pomstu a pořídit si zbytečně velkého hada.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License