Rovno

Rovno byl Dug z Malastare, geniální skladatel a obecně hudebník. Byl výrazně úspěšnější než jeho dvojče, bratr Čaro, který působil u Ding Dong Dugs. Jeho skladba Rovnodennost se stala nejoblíbenějším ambientním dílem, Rovnostranný trojúhelník sklidil úspěch zejména mezi inženýry a dalšími intelektuály a Rovnoprávnost byla málem vyhlášena novou hymnou Malastare, jediným jeho vysloveným propadákem byla Rovnováha1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License