Rovno

Rovno byl Dug z Malastare, geniální skladatel a obecně hudebník.

Historie

Narodil se roku 60 BBY v Panjabu a od raného dětství ho provázela tvrdá rivalita s dvojčetem, bratrem Čarem. Rovno byl ale prakticky ve všem lepší, jako první začal hrát v kapele a skládat písně a z nich dvou to tedy byl Rovno, kdo šel na konzervatoř.
V dospělosti ho provázela sláva, a zatímco jeho bratr bušil do bubnů u Ding Dong Dugs, jeho skladba Rovnodennost se stala nejoblíbenějším ambientním dílem na planetě. Rovnostranný trojúhelník sklidil úspěch zejména mezi inženýry a dalšími intelektuály a Rovnoprávnost byla málem vyhlášena novou hymnou Malastare. Jediným jeho vysloveným propadákem byla Rovnováha.1
Od roku 37 BBY bydlel v menší vilce na okraji Panjabu, kam se záhy přestěhovali i jeho rodiče.
Po pádu Republiky zlehka kolaboroval s imperiálním guvernérem a když se dozvěděl, do čeho se namočil jeho bratr, vůbec ho to nepřekvapilo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License