Rorscharrch

[„Vězte, že přijde čas, kdy přítoky Varfu změní se v odtoky a všechna voda veškerá spláchne kolevaď všecko.“]1
- Rorscharrch prorokuje zkázu Tyrvrarru

Rorscharrch byla Wookiee z Kashyyyku, věštkyně z rodu Appachi a manželka kapitána Rurrwaga. Měla mladší sestru Klekitrifuk.

Historie

Narodila se roku 408 BBY v Tunnatutikanu jako dcera Klekipetry a už v mládí nebyla tak docela v pořádku. Patrně díky mírné citlivosti na Sílu dokázala občas poměrně přesně předvídat budoucnost, ale nebyla dost dobře schopná tyto vize přetlumočit ostatním, a tak po pár desítkách let, kdy byla za blázna, odešla z vesnice a vyrazila na pouť po planetě. Živila se věštěním z pacek a žebráním a trochu zahořkla vůči chlapům, ale nasbírala cenné zkušenosti a vůlí Síly se dostala tam, kam měla.
Zakotvila o necelé století později v Tyrvrarru, kde si vzala Rurrwaga, u nějž tušila, že nebude moc často doma a nebude jí tedy kecat do života. Taky tušila, že někdy v budoucnu dojde ke kritickému poškození Varfu, ale nedokázala to lidem vysvětlit.
Rurrwag byl krátce poté, co se jim roku 210 BBY narodil syn Georrggekes, vyhoštěn z planety za nepřiměřenou obranu její cti a ona zůstala na výchovu sama, což jí ale vesměs nevadilo, protože to předpovídala a už se s tím stihla smířit. Nenechala se ani rozvést, natož aby se poohlížela po novém partnerovi, a roku 108 BBY se dočkala vnučky, o rok později vnuka.
V roce 91 BBY, po několikatýdenním soustavném láteření, že ti mladí už dnes ani neumí rozlišovat základní druhy kytek, odešla do Země stínů, kde se s mírným předstihem vyrovnávala s tím, že nebyla schopna zabránit tragédii v rodině. Zprávy o tom, že její vnuk zabil jejího syna a snachu, se k ní dostaly až s velkým zpožděním a nebyly pro ni ničím nečekaným.
V následujících letech poustevničila v nižších patrech kashyyyckého ekosystému a do civilizace se vrátila až kolem roku 37 BBY, kdy vycítila příležitost poradit ženě svého vnuka s výchovou adoptovaného dítěte. Ani tento pokus však příliš nevyšel a ona krátce poté, co Jessica odletěla na Coruscant, znovu zmizela v lesích, kde přečkala i válku klonů a zahájení zotročování planety Impériem.
Až v roce 6 BBY se pěšky dostala do rodného Tunnatutikanu, který byl tou dobou pustý a prázdný, s výjimkou dvou Wookiů žijících ve vykotlaném stromě kousek na jih - její neteře Terpischorre a synovce Muwirra. K nim se Rorscharrch přidala, protože pochopila, že ji potřebují, a i když se vzájemným porozuměním to nebylo o moc lepší než jindy, vydržela s nimi po celou dobu okupace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License