Rorkarr

[„Nazdar, Bramboro, koukej nakopnout motory a zmiz už odtud.“]
- Rorkarr volá Wyrrgymu po prolomení klonové blokády kolem Kashyyyku

Rorkarr byl Wookie z Kashyyyku, syn náčelníka Snurrka a princ tyrvrarrský. Po otci zdědil nejen světle hnědou srst, ale i lásku k fotbalu. Byl znamenitý plavec, houževnatý bojovník a abstinent.

Historie

Rorkarr se narodil roku 167 BBY v Tyrvrarru, a to jako jediný syn náčelníka Snurrka. První čtyři roky vyrůstal jako ostatní chlapci ve městě, ale pak ho otec začal brát do Varfu, protože jako mladý princ musel podle protokolu nastoupit k Rumorodcům. Mezi svými spoluhráči pak zesílil a vystřídáním všech pozic se naučil vše potřebné k tomu, aby mohl v budoucnu vládnout. Kashyyycký fotbal mu šel a nakonec skončil na pozici dorážeče, kde se mu dařilo nejvíce.
Kromě fotbalu ho otec začal brát i na náčelnické porady, aby si přičichl k tomu, jaké to je vládnout, a když museli roku 89 BBY řešit vyhnání Demonbaccy a smrt jeho rodičů, vůbec otci nezáviděl. Naopak začal doufat, že bude moct co nejdéle být jen princem a výhradním řidičem Rumorodců, pročež se učil i pilotovat a definitivně se rozhodl zůstat abstinentem.
Od roku 73 BBY, kdy do týmu nastoupila Pytlákova schovanka, se jí dvořil a hodlal si ji vzít. Ona se ale na vážný vztah ještě necítila, a tak se spolu ve volných chvílích sice poflakovali, ale na zakládání rodiny to ještě nebylo.
Roku 68 BBY se stal Tyrvrarr cílem velkého otrokářského nájezdu Trandoshanů. Většina budov byla v plamenech, téměř všichni obyvatelé pochytaní a on s otcem a hrstkou bojovníků byli poslední, kteří se snažili město zachránit. V této napjaté a bezvýchodné situaci jak jemu, tak náčelníkovi zachránil život Wyrrgy, který neohroženě držel pozice a udržel je dost dlouho na to, aby přišla kavalérie v podobě Demonbaccy a Salltryna. Díky nim se misky vah přetočily na jejich stranu a nájezd byl rozdrcen. Snurrk neváhal, Wyrrgyho, Salltryna i Demonbaccu vyznamenal a posledního jmenovaného i přes nelibost skupiny obyvatel omilostnil. Rorkarr se spřátelil s Wyrrgym a mezi oběma chlupáči vzniklo přátelství.
Během klonových válek ho otec preventivně připravoval na to, kdyby přišla válka i na Kashyyyk, a tak byl připraven, když ho otec vzal do bitvy o Kachirho. Přežil bitvu i rozkaz 66, ale sněmu náčelníků se neučastil, neboť měl za úkol vrátit se do města a postarat se o něj. Otec mu pak pověděl o tom, že se Wyrrgy v Bílém tesáku pokusí proletět blokádou a kontaktovat senátora Yaruu. Rorkarr mu hodlal pomoci, pilotoval doprovodnou loď a s Geffrrem v druhé lodi dopomohli Wyrrgymu, aby svůj úkol splnil.
Tou dobou ještě nevěděl, že to nebude nic platné. Když se pak ukázalo, že na obranu své planety zůstali sami, a Impérium si začalo nárokovat jeho domovinu, otec začal dávat dohromady armádu. Ke střetu došlo o tři měsíce později u Krákavé skály, kam přišlo na pomoc mnoho bojovníků z několika měst i vesnic z okolí.
Bitva u Krákavé skály skončila masakrem, při kterém zemřela většina chlupatých bojovníků, kteří byli přečíslení v poměru 1:7. Každý padlý hrdina s sebou vzal v průměru šest okupantů, ale ani to nestačilo a jedním z padlých se stal i Rorkarr, kterého smrtelně zranil výstřel z AT-RT a on zemřel otci v náručí. Otec padl pár okamžiků poté a s nimi po meči vymřela jejich pokrevní linie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License