Rori

Rori byl jeden ze tří měsíců planety Naboo. Pokrývala ho džungle ještě hustší než ta na planetě, kromě kapitolu Narmle tam stálo jediné další město a většinu populace tvořili lidé a Gungani.

Historie

Už ve čtvrtém tisíciletí před bitvou o Yavin se tam usídlila V'r Baa, a to ve snaze splynout s tamním dosud nezkaženým ekosystémem.
Kolem roku 3900 BBY na měsíci přistáli první lidští kolonisté, nicméně vůbec se jim tam nelíbilo a rychle pokračovali na mnohem útulnější Naboo. Od těch časů se tam nicméně uchýlilo několik pašeráckých skupin a měsíc kolonizovali také někteří odvážnější Gungani, kteří tam postupně zavlekli některé organismy z domovské planety, například zalaacy.
První oficiální vlnu kolonizace měsíce zahájil král Narmlé, mecenáš zkoumání vesmíru, někdy kolem roku 2000 BBY. Nechal na měsíci vybudovat město, které neslo jeho jméno, a doufal, že prodejem okolních pozemků za symbolický jeden kredit vybuduje zemědělskou kolonii v příhodné vzdálenosti od Naboo, ale zájem o osídlení divokého měsíce nebyl valný a plán nevyšel.1
V dobách Republiky byl měsíc domovem nevelké populace lidí a Gunganů, kteří si užívali relativní nezávislost na království, zejména proto, že nikoho nezajímali. To platilo i po nástupu Impéria, kdy se tam z Naboo v obavách z politického útlaku přesunuli někteří obhájci padlé Republiky.
Mezi lety 14 a 8 BBY se v tamní džungli úspěšně skrýval Jolly Jedi. Simbacca a Fosh Linn tam s ním přistáli krátce po rozpadu akademie, vypustili tam své zalaacy a než zamířili na Naboo, strávili nějakou dobu i v tamních močálech.
V roce 10 BBY tam vznikla povstalecká buňka, kterou Simbacca nejdřív podporoval a v roce 7 BBY zdědil. 5. 8. 4 BBY tam došlo k oficiálnímu založení letky Magorů.
V roce 0 ABY tam Pitas s kolegou na Hubeném Hubertovi dovezli zmraženou Carke a následně pomohli Bananě se Štěknou a kolegy uloupit baziliščího droida z muzea v Theedu.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License