Ronttoro III

Ronttoro III byla planetka v soustavě Ronttorův polibek, sektoru Hilo, v Expanzích.
Žili na ní docela šikovní lidé, a tak si na ní Impérium zřídilo několik montoven.

Nacházela se tam následující města a vesnice:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License