Ronif

Ronif byl imperiální moff, který žil na Idigaro.
Roku 4 BBY předsedal imperiálnímu tribunálu, který měl odsoudit psance Wyrrgyho, Kody-Kanna Tonewyho, Voh-Jina Sanseatora Mista, Regida, Asyrka Aatashu a Chlouppka.
Dne 28. 2. však během procesu došlo k osvobození obžalovaných a masakru, při kterém byl zabit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License