Roken

Roken byl republikový voják, kapitán Pride of Destiny.
Ve finální bitvě o soustavu Japerun byl zabit Algernnon de Bray.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License