Roudý

„On není moc chytrej a já jsem hodně.“
- Roudý o Dwaynu Breenovi

Rou D'Rixx, pro přátele Roudý, byl chlapec z Miu Leptonis IV, který během občanské války prováděl velké věci.


Roud%C3%BD
Jméno: Rou D'Rixx, Krvavá lebka
Rasa: člověk
Datum narození: 6 BBY
Planeta narození: Miu Leptonis IV
Barva očí: hnědá

Vzhled

Malý človíček s tmavými vlasy a velkýma hnědýma očima. Nosil černé oblečení s červenými prvky, chrániče kolen a loktů udělané ze stormtrooperské zbroje, na levém stehně pouzdro s velkým nožem, vpravo zavěšený blaster a na zádech zavěšenou E-11.

Povaha

Zvědavý průzkumník, jehož ztráta matky v raném věku ani moc nepoznamenala a dokázal si poradit. Byl hodně důvěřivý a nechyběly mu ambice, věřil v sílu dobra a chtěl vždy všechny ochraňovat. Neměl příliš vštípené morální zásady a nebál se bojovat zákeřně, dětství na zapadlém měsíčku ho poznamenalo také v tom směru, že neměl potřebu si dávat pozor na nevítanou pozornost okolí.1

Rodina

Matka Dana D'Rixx, tanečnice. Syna vychovávala sama, dle záznamů byl Roudýho otec neznámý. Biologicky jím byl Kody-Kann Tonewy, jenž se nacházel ve správnou chvíli na správném místě a později se Roudýho shodou náhod ujal.

Důležité vztahy

  • Dwayne Breen, obecní blázen, s nímž Roudý spojil síly při boji s nepřízní osudu.
  • Carke, málem adoptovaná starší sestra, z níž se vyklubala životní nemesis.

Dovednosti

Byl to lišák mazaný a z haraburdí, co našel na městském smeťáku, si vyrobil celou řadu pomůcek, které mu později velmi usnadnily život i další průzkum.
Už v pěti letech uměl občas pohnout věcmi pouhou myšlenkou a považoval se za čaroděje, nicméně než to bylo nějak použitelné, musel se toho ještě hodně naučit, například pořádně číst a psát.2
Uměl střílet z automatické blasterové pušky, ale potřeboval ji mít zapřenou na speciální trojnožce, kterou si k ní sám přidělal, jinak s ním zpětný ráz házel jako s křečkem.

Životopis

6-0 BBY

Narodil se v lednu roku 6 BBY, devět měsíců poté, co se na planetě ukrývali učedníci mistra Denyzze, mezi nimi i Kody-Kann Tonewy.
Jeho matku, tanečnici, si v roce 2 BBY nechala předvolat tamní guvernérka a Roudý už ji pak nikdy neviděl. Začal se tedy bezcílně poflakovat po Fogsmeade, našel podobně opuštěného kamaráda z cirkusu a společně se zabydleli v opuštěné hospodě Zelený lampion. Během průzkumu našel Roudý v jeho skladišti tajnou chodbu do ještě tajnější akademie, kterou v posledních patnácti letech dvakrát vyčistila Inkvizice, našel tam hromadu zajímavých věcí včetně varactylích per3 a z jejich prodeje byli oba živi. Svým průzkumem však také spustil nastraženou sondu, která byla následně přesunuta do vyšších pater.4

0 ABY

Sedmnáct dní po bitvě o Yavin byl při jednom z průzkumů vyrušen Kodym, Emily, Bananou a Moz'Gojem, týmem povstalců z Jolly Jedie, ke kterým se přidal a se kteří později v zamčené místnosti našli mapu, holocron z Ittummi a pár dalších věcí. Protože se chtěl stát rytířem Jedi, a protože Kody měl velmi intenzivní, prostou matematikou podpořený pocit, že by to mohl být jeho syn, vzali ho nakonec na svou vesmírnou loď, a to dokonce i s Dwaynem.
Roudý se tak s dobrodruhy dostal na Jolly Jedie, odkud ale téměř okamžitě doprovodil Moze a Kodyho na Nar Shaddaa a v Rok'Poku potkal Champbaccu a Chlouppka. Aby je ohromil, zkusil pomocí Síly pohnout se stolem, ale naštěstí se mu to moc nepovedlo a ostatní ho včas zarazili.
Obratem s nimi vyrazil na Pevnost Boyarr v mlhovině Tyyyn a byl kriticky důležitý pro misi na Kashyyyku, kde měl za asistence Kodyho získat tajné kódy z počítačového mainframu křižníku admirálky Engels. Za tímto účelem byl na základně i s Kodyho druhým mečem nacpán do vykuchaného šasí R5-D4, propašován na palubu Götterdämmerungu a úspěšně doveden až k počítači. Z něj kódy úspěšně získal a díky Furriose je pak doručil zpátky Kodymu, jenž byl mezitím zajat a málem popraven. Trojice přežila střet s admirálkou, únikovým modulem se dostala na povrch planety a při přibližování ke Karrambaculleku procházela Rraholcem. Po konfrontaci místními loupežníky bylo domluveno, že se Roudý utká s místním šampiónem v jeho věkové kategorii a výsledek souboje rozhodne jeho osud - pokud vyhraje, smí odejít, pokud ne, nechají si ho a pravděpodobně ho sežerou. Souboj s Pirranhaccou byl náročný a Roudý ho ani s pomocí Síly nevyhrál, ale přilétající Jungle Jet jeho i zbytek výpravy na poslední chvíli zachránil. Než se ale dostal z planety a zpátky na základnu Šošonského krále, bylo ještě třeba odstranit mu z ruky zakouslého Pirranhaccu, což provedl Chambacca odbornou aplikací žížalovice, kterou dal následně Roudýmu i ochutnat.
Po ošetření ran se začal potloukat po wookijské základně a opět potkal poněkud uneseného Pirranhaccu, s nímž se díky výchovnému zásahu tamních dospělých a navzdory jazykové bariéře nakonec skamarádil.
Na Jolly Jedie pak letěli společně a v následujících měsících blbli v lese i s Dwaynem, Frodirrem, Kitkkatou, Kerripirr, Sahnchem a Panchah. IM-62 provedl testy a potvrdil, že domněnka s otcovstvím je správná, a Kody pak Roudýmu až do 3. 6. vynahrazoval dobu, kdy o něm nevěděl. Pak zmizel na Talus a věnoval se operaci Valkýra a základy užívání Síly ho tedy učili Champbacca s Chlouppkem.
3. 8. 0 ABY se Roudý i s Pirrhanaccou schoval na palubě jedné lambdy, která vyrážela na misi, a protože nebyl čas je po odhalení vrátit, podívali se s Bananou, Leelou a Štěknou na Pokladnici luxusu. Roudý tam opět bojoval v aréně,5 nejdřív s krysohryzem, později s Prsckem, přičemž oba souboje vyhrál, jeden díky nepříliš diskrétnímu použití Síly před hromadou svědků a druhý díky zákeřnosti. Než stihla zapracovat šuškanda, byl zpátky na Jolly Jediovi a několik starších chlupáčů si ho vzalo bokem, aby mu vysvětlili, že i v boji existují jistá pravidla a že snažit se utrhnout ruku někomu, kdo vám ji podává, není úplně košér. Párkrát dokonce navštívil školu paní učitelky Tatrancy, ale jazyková bariéra byla poměrně výrazná a začátkem srpna si Dwaynovi postěžoval, že už nechce být pořád s těmi chlupáči, což Pirranhacca slyšel a dost ho to naštvalo. Než to ale mohl holátku vrátit, nastoupil Roudý spolu s několika dalšími klíčovými figurami operace Trebuchet na Švábivce 1 a společně odletěli na Oarlig, kde se 16. 8. znovu shledal s otcem a byl za to tuze rád.
22. 8. 0 ABY zůstal Roudý v Kančím hnízdě jen s menší částí původního výsadku a spoustou Chadra-fanů a táta si i se zbytkem odskočil někam, kam ho nechtěl vzít. Po bitvě a dalším týdnu u Frau Engels se ale za Roudým vrátil, představil mu svoje klony a během oslav vítězství začali plánovat, jak spolu budou trávit mnohem víc času. I po oslavách a odletu většiny známých tedy na Oarligu zůstali, Kody Roudýho cvičil a měli se dobře, částečně i díky péči tety Tamory.
V polovině listopadu téhož roku se Roudý s Kodym, Tamorou a Cheelkapem nalodili na TA-345 a vyrazili na základnu v Nirgorově pásu, kde jim začínala směna při hlídání těhotné Císařovy ruky. Na základně se Roudý dost nudil, protože se Kody věnoval nejen jemu, ale taky tetě a hlavně Algernnon Demewy, ale nestěžoval si a nadšeně prolézal ventilační šachty a skladiště.
O Vánocích jejich služba skončila, Roudý byl ještě svědkem bizarního příjezdu Champbaccy na bantě a pak už s tátou, tetou a Cheelkapem letěl zpátky na Oarlig.

1 ABY

Roudý i nadále pilně cvičil, hodně toho od táty okoukal a sem tam zašli na procházku po okolních bažinách. Ani nadále si ale nesměl sestrojit vlastní světelný meč, což ho trochu mrzelo.
18. 3. 1 ABY si Kody opět odskočil a následně se vrátil s Carke, mladou Falleenkou, kterou následně učil i s Roudým a měl ambice je vychovávat jako sourozence. Roudý s tím neměl problém, motivovala ho aspoň k lepším výkonům a v případě potřeby měli oba dost prostoru k tomu, aby si jeden od druhého dali pauzu.
27. 3. je Kody vzal na Ugiva Cortax, aby jim ukázal temnou stranu a připravil je na možný budoucí střet s ní. Roudý se těšil a představoval si, jak tam budou kosit Sithy po stovkách, ale realitou byl trochu zklamán, protože jenom tábořili v prázdném sídle po Honndarsovi a učili se spoustu teorie. Celé dva týdny vnímali auru čehosi temného jen z dálky, ale přesto to mělo dramatické následky, neboť Carke se odkopala jako poslední přeživší inkvizitorka z Rozengardu a během jedné noci Kodyho vyřídila a Roudýho poslala do Temného labyrintu.
Roudý byl uvnitř postaven před iluzi Kodyho, který ho opouštěl kvůli svému jinému, mnohem schopnějšímu dítěti, ale než stačil propadnout temné straně, ujala se ho v labyrintu uvězněná Janja, které se podařilo ho před vlivem stavby uchránit. Ani společně se jim ale nepodařilo najít cestu ven a museli uvnitř strávit několik dní o vodě a hmyzu, během nichž Roudý opakovaně vyslovil domněnku, že je táta co nevidět zachrání. K tomu došlo 17. 4. 1 ABY a Kody ho skutečně vyvedl ven, i s Janjou. Roudý byl natolik otřesen, že další události moc nevnímal, a ani v následujících měsících během rekonvalescence na Oarligu se moc nezlepšoval.
Začátkem května roku 1 ABY se Roudý účastnil záchranné akce, kdy i s tátou na lodi od Deeka doručili na Vib 3 zásilku defrakulátorů a zachránili odtamtud Champbaccu s Chlouppkem. S nimi pak přes Doxapar zamířili na Pevnost Boyarr, kde ale zůstali jen krátce a cestou zpátky na Oarlig vysadili Champbaccu na jeho přání na Ugiva Cortax. V Kančím hnízdě pak Roudý dál regeneroval, sem tam pomohl Chadra-fanům z místní církve se stavbou chrámu a fyzicky už byl naprosto v pořádku.
Začátkem července zůstal Roudý na pár dní v péči Tamory, Janji a Kashym, protože táta si odskočil nejprve vyzvednout starou známou z Tango Urilla, později ještě vyzvednout ukradené hračky z Bastionu. 25. 7. se ale vrátil, i s Champbaccou, Bananou, Fidorkkou a Emily, a Roudý byl následně svědkem jejich zapíjení Jardy.

d20

Force Adept 1 / Fringer 1
STR 8 / DEX 12 / CON 8 / INT 14 / WIS 10 / CHA 12
Craft (gadgets) +5, Gather Information +5, Move Object +5, Repair +5, Hide +5, Spot +5, Listen +5
Street Smart, Endurance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License