Rodennyel Tonewy

„Rody byl dobrej chlap, výbornej, ale kököööt!"
- Chlouppek popisuje Champiemu Rodyho poté, co od Kodyho zjistil, že zemřel

Rodennyel „Rody“ Tonewy byl Lorrdian, bratr méně slavného Kody-Kanna Tonewyho a také imperiální inkvizitor, kterého vycvičil sám Ruuki A. Arssadri.


Jméno: Rodennyel Tonewy, Rody
Rasa: Lorrdian
Datum narození: 33 BBY
Planeta narození: Lorrd
Datum úmrtí: 0 ABY
Planeta úmrtí: na palubě imperiálního křižníku
Barva meče: červená
Frakce: imperiální Inkvizice, později Odboj
Mistr: Ruuki A. Arssadri

Vzhled

Pohledný, charismatický muž v nejlepších letech.

Povaha

Cílevědomý a pragmaticky smýšlející nihilista, který se nebál udělat, co je třeba, aby dosáhl svých cílů.

Rodina

Otec Victorres Tonewy, matka Lillien Tonewy, bratr Kody-Kann Tonewy.
Nejspíš nevlastní bratr Pacclo Piccazso a synovec Rou D'Rixx, kterého ale nikdy nepoznal, ač byl pojmenován právě po něm.

Dovednosti

Na to, že ho vycvičil Ruuki, se moc málo ponořoval do stínů.

Životopis

Před rozkazem 66

Rody se narodil Victorresovi a Lillien Tonewy, kteří byli talentovanými herci na planetě Lorrd. Dětství prožil po boku svého mladšího bratra Kody-Kanna, syna rodinných přátel Paccla Piccazsa (o kterém se šuškalo, že je Victorresův nemanželský potomek) a Adian Sedeho, do které byl jeho bráška už odmalička beznadějně zamilovaný. Už odmala byli všichni tři chlapci poznamenáni citlivostí k Síle, ale tato informace se nikdy nedostala dál než do vedlejšího města, a tak byli ušetřeni odvodu Řádem Jediů.
Na rozdíl od Kodyho si Rody o drobet více uvědomoval probíhající klonové války, ačkoliv ty se Lorrdu naštěstí vyhnuly, a když se z médií dozvěděl o rozprášení Řádu Jediů a prohlášení všech zbývajících Jediů za galaktické zločince, bylo to pro něj horší než konec světa. Ve svém dětském zápalu a naivitě si slíbil udělat cokoliv, aby tuhle křivdu napravil.

Občanská válka

V roce 17 BBY na Lorrd přiletěli imperiální verbíři a nekompromisně Rodyho odvedli na imperiální akademii. Tam si během výcviku záhy všiml, že výjimečně fyzicky i duševně nadaní kadeti byli odváděni neznámo kam a již nikdo je nikdy nespatřil. Domyslel si, že těm nejlepším se dostalo toho nejlepšího výcviku. Viděl v tom příležitost splnit svůj slib, který si kdysi dal.
O rok později do akademie vstoupil i jeho mladší bratr Kody-Kann. Oba dva si ve všech zkouškách a testech vedli znamenitě a stejně jako mnozí před nimi, i oni zaujali zraky instruktorů. Rody se tajným přečtením pošty velitele střediska dozvěděl, co se opravdu děje s takto nadanými kadety. V hlavě se mu zrodil plán a hnán pubertálním zápalem ho hodlal vyplnit. Večer před závěrečnými zkouškami naléhal na Kodyho, aby selhal, aby se za každou cenu snažil být průměrný. Jeho mladší bratr sice nechápal proč, ale uposlechl svého staršího bratra. Rody nechtěl vystavit svého mladšího bratra nebezpečí a hrůzám, které skýtala cesta, kterou se pokoušel jít.
Rody uspěl ve všech testech a byl předvolán před inkvizitora Arssadriho, který v něm vycítil silné pouto se Silou. Začal ho učit v cestách temné strany Síly a věnoval mu svůj světelný meč.

Roku 14 BBY byla snaha o napravení křivd spáchaných na Jediích už dávnou a přinejlepším úsměvnou vzpomínkou. Rostoucí vlna nevole na Lorrdu se pro Rodyho stala zajímavou epizodkou, když se odhalilo, že jeho rodiče podporovali odpor. Nadřízenými byl vyslán, aby je osobně zatkl a odvezl před imperiální soud. Projevil jeden z posledních záchvěvů vzdoru proti jeho strmé cestě k temnotě a ukázal slabost, kterou jeho mistr přešel bez jakéhokoliv pokárání, a díky jeho iniciativě byl trest rodičů zmírněn z trestu smrti na doživotí na jedné z vězeňských lodí Lictor.
V roce 7 BBY jeho mistr zemřel za nevyjasněných okolností na Nar Shaddaa. Rody po něm převzal jeho pravomoce a byl jmenován plnohodnotným inkvizitorem. Ještě toho roku se dostal na stopu zrádců, plánujících převrat. Vyšetřování vedl na vlastní pěst a doufal, že Císaři dovede v okovech všechny zrádce, ale při finální konfrontaci, kdy měl vůdčí osobnosti zrádců na talíři, ho jedna z nich, Frau Engels, byla schopná přesvědčit, aby se přidal k jejich věci. Rody je tehdy opustil, aby si nechal věc projít hlavou, ale o pár dní později se Frau ozval s tím, že do toho jde. Byl seznámen s operací Valkýra a přísahal, že ji nikdy nikomu nezasvěcenému neprozradí. Nadále vykonával své inkvizitorské povinnosti, ale tajně hledal způsob, jak by se mohl postavit Císaři a ho i s jeho pravou rukou, Darth Vaderem.
V roce 6 BBY přebral agendu padlého inkvizitora Honndarse a rovněž zdědil jeho sídlo na Ugiva Cortax, kde studoval všechny nasbírané informace o skupině, a našel v cele uvězněného Ona. Jakožto temného učedníka jej propustil a poslal ho stopovat a zabít skupinu s jednou výjimkou: Kody-Kanna měl přivést živého. Sledoval jeho počínání zpovzdálí a pokud bylo třeba, dával příkazy, využíval zdroje Impéria a místy zatajoval některé informace.
Roku 5 BBY se mu do rukou dostal zajatý Jedi Uv-Ar. Při mučení se od něj dozvěděl o tajné planetě zaniklého řádu a nezměrné moci, která se tam ukrývala. Z jeho mysli bohužel nedokázal získat souřadnice planety, a tak se musel spolehnout na jiné vodítko, a to lov jistých artefaktů, které ukrývaly mapu, která by ho tam dovedla. Naštěstí věděl, že po artefaktech pátrá skupina kolem jeho bratra, takže mu stačilo jen vyčkat.
Odhalil se skupině tak, že na ně čekal na místě srazu se zajatým Wyrrgym a Jergem. Přebral poslední artefakt, získal z něj poslední část holocronu a sestavil Superholocron. Zahlédl z něj hvězdnou mapu se souřadnicemi planety Atalay. Toto drobné rozptýlení využila skupina a došlo k boji, během kterého Rody zabil Jerga a unikl. S plně obsazeným výsadkovým člunem se vydal v kvapu prozkoumat planetu Atalay.
Přilétl tam ještě před skupinou. Přistál na planetě a jeho jednotka byla brzy napadena přisluhovači Strážce vědění. Ti byli brzy přemoženi a imperiální vojáci udržovali bezpečný perimetr, zatímco Rody se vydal sám na průzkum do útrob chrámu. Zde procházel Labyrintem Síly, na jehož konci narazil na nefunkční Zřídlo.
Od něj pokračoval do Hlavní síně, kde došlo ke střetu se Strážcem vědění, jenž jej po krátkém rozhovoru napadl a souboj pro Rodyho skončil prohrou. Sice byl fyzicky omámen, ale duševně sváděl se Strážcem vědění neustálý boj, který se zdál být sice bezradný, ale během něj se mu podařilo nakouknout do některých částí Strážcovy mysli a zjistit mnohé o smyslu Zřídla a jiná tajemství. Bylo mu jasné, že jde o klíčovou výhodu, se kterou by se dokázal postavit Císaři a zajistit úspěšnost operace Valkýra. Ve fyzickém ochromení byl udržován do příchodu Wyrrgyho, který byl ale také poražen. Osvobodil se až s příchodem celé skupiny, které se podařilo Strážce vědění porazit.
Rody využil vyčerpání všech, kteří svedli lítý boj, Silou je ochromil a absolvoval emotivní rozhovor s Kodym. Temnota, která ho během souboje pohltila, mu nedovolovala racionálně přemýšlet a místo dialogu vybuchl hněvem, který ho ovládl. Rody zaútočí na Kodyho, usekl mu pravou ruku a byl by ho snad i zabil, kdyby po něm nezačal Chlouppek pálit a neustřelil mu ucho. Rody utekl s křikem a v pláči z chrámu, se zbytkem přeživších imperiálů nasedl do své lodi a odlétl.

Roku 4 BBY mu Frau Engels na jeho žádost přidělila dva hvězdné destruktory, Playboye a Black Messa, a on se vydal získat moc, kterou skrývala planeta Atalay. Pomocí Síly provedl svou flotilu zrádnou mlhovinou a započal útok na planetu. Jen díky posilám, které na poslední chvíli dorazily, a to v podobě flotily klonů, byla jeho armáda rozprášena. Věděl, že skončil, ale oslepen temnou stranou se nehodlal o moc Zřídla podělit s nikým. Ani nemohl riskovat, že by nějakým způsobem padlo do rukou Císaře. Běsnící se rozlétl zničit chrámy na obou měsících planety a tím vyřadit z provozu opravené Zřídlo, ne-li zničit celou planetu. Chrám temna se mu podařilo zničit, ale v chrámu světla byl přistižen Chlouppkem s Asyrkem. Rody poškodil jádro chrámu a Asyrk jen s vypětím všech sil a Sil zabránil jeho úplnému zničení. Chlouppek mezitím bojoval s Rodym na život a na smrt. Rody byl poražen, ale nezemřel, Chlouppek splnil slib, který dal Kodymu, a nezabil ho. Těžce zraněného Rodyho přebral jeho bratr, který se za něj přimluvil, a odlétl s ním pryč, dát ho po souboji do pořádku a pokusit se ho přivést zpět ke světlu. Rody neměl moc na výběr a když z něj vyprchala hořkost a zaslepenost, nemohl o svých pravých úmyslech bratrovi říct, nejen kvůli přísaze, kterou dal, ale také kvůli hanbě, kterou cítil.

Po čtyřech letech v Neznámých regionech, kde s bratrem konal dobro a pomáhal potřebným, zachytil Kody imperiální komunikaci, ve které viděl záznam z Nar Shaddaa, kde se stal masakr na civilistech. Podle zprávy za ním stál Chlouppek. Kody nemohl uvěřit, že by něco takového jeho chlupatý přítel provedl, a protože byla jejich vysílačka poškozená a nemohl se o tom ujistit na dálku, rozhodli se, že se vrátí do známých koutů galaxie a setkají se s Chlouppkem. Při cestě však byli zastaveni imperiálním křižníkem a jejich identifikační kódy už nebyly platné, neboť byly po zničení Hvězdy smrti plošně změněny. Byli vzati do vazby a bylo jen otázkou času, než se provalí, kdo Kody je, a popraví ho. Oba dva je oddělili a Rody vyžil situace, unikl, po cestě zabil několik členů posádky a nakonec se probojoval až do komunikačního centra, kde se mu ve spěchu podařilo nabourat do imperiální databáze a s Kodym si systémově vyměnit identity. Po dokončení, uložení a zametení stop byl zastřelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License