Rocco

[„Tak jedem, vy opice, nebo snad chcete žít věčně?“]
- Rocco před útokem

Rocco byl blonďatý Wookiee z Kashyyyku, otec Pogga, voják zvláštních jednotek, který během války klonů absolvoval výcvik u republikových komand a který se během občanské války přidal k posádce Jolly Jedie. Mezi kolegy byl oblíbený, úkoly plnil na 120% a k smrti nenáviděl brouky všeho druhu. V boji používal republikovou blasterovou pušku DC-15A. V žilách mu kolovala trocha urozené krve severského rodu Nanwooků, což se ovšem dozvěděl až v dospělosti a nijak ho to neovlivnilo.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 313 BBY v Karrambaculleku jako nemanželský syn tehdejšího náčelníka Hurrdurra, který však měl vlastního legitimního dědice a levobočka z rozličných důvodů nikdy nepřiznal, a prosté svobodné pekařky. Rocco tedy vůbec netušil, kdo je jeho otcem, ale nijak zvlášť mu to nevadilo, protože chtěl stejně poznávat vesmír a v domovské vesnici ho nic nedrželo. Jakmile mohl, narukoval na vojenskou akademii ve Rwookrrorro a zahájil výcvik pod seržantem Zymmem.
Buzeraci snášel velmi dobře, jen sem tam utrousil sarkastickou poznámku, ale brzy došel k závěru, že mu základní výcvik ani zdaleka nestačí, a vyrazil ven do galaxie, plnit si dětský sen a zároveň hledat příležitosti naučit se něco nadstandardního. Nějakou dobu pobýval na Coruscantu, odkud působil jako žoldák pro nejrůznější strany. Během těchto let se při jedné z akcí setkal s Kachorrou, podobně smýšlející samičkou svého druhu, a začali plánovat, jak si žoldáctvím vydělají na pěkný domeček někde v lese, s vodním příkopem, střílnami a minovým polem.
V roce 43 BBY se oba zapojili do obrany Kalee před Huky a potkali se tam jak s Chlouppkem a B'lim, tak s Gabrielou. Kachorra následně padla v jedné z mnoha bitev a on se sice chtěl hned po pohřbu vrátit a rozstřílet těch šmejdů co nejvíc, ovšem do věci se vložila Republika, a to dost nešťastně právě na stranu agresivních hmyzáků. Rocco to nechápal, poslal pár rozhořčených zpráv senátoru Yaruovi a doufal, že se to otočí, ale měl smůlu. Zastřelil posledních pár brouků, z Kalee odletěl a pomohl krajanům v koloniální válce o Alaris Prime, kde se opět setkal se seržantem Zymmem, kde si obnovil důvěru v Republiku a kde za zásluhy získal dům v Llamitcuku, v němž od té doby oficiálně bydlel.
V následujících letech většinou bránil planety ve Vnějším okraji před invazemi nejrůznějšího xindlu, a když se schylovalo k bitvě o Geonosis, byl v jejím bezprostředním okolí a s možná až moc velkou radostí se společně s pár kolegy připojil k armádě klonů.1 Nejen že směl postřílet velkou hromadu Geonosanů, taky společně s kolegy žoldáky při čištění úlu odlovili malou geonosanskou hydru2 a on si později jednou z jejích hlav vyzdobil dům. Ještě větším úspěchem však bylo, že během bitvy padl do oka jednomu z Mandalorianů pod velením Kala Skiraty a dostal nabídku, jakou nemohl odmítnout.
Během následujících měsíců prodělal výcvik republikových komand a dostal pod své velení tři klony, s nimiž pravidelně zatápěl Konfederaci. Jejich specialitou bylo ničení geonosanských továren a úlů, což jim šlo od ruky,3 ale sem tam si do vzduchu vyhodili i něco jiného, aby nevyšli ze cviku. Na bojišti pak několikrát potkali nejen Zymma, ale i Warfarrina. V posledním roce galaktického konfliktu byl jeden z jeho klonů zastřelen a nahrazen pro nedostatek kvalitních komand Benem. Na samém závěru války pak byli převeleni ke Kachirhu, kde nejprve prověřovali domněnku rozvědky, že mají separatisté někde nedaleko města jakousi záložní zbraň hromadného ničení, a později se měli zapojit do obrany města. Dva z jeho tří podřízených však byli už při prvním úkolu zabiti a Ben se ztratil, Rocco zůstal sám v lese a než se dostal na velitelství, byl vyhlášen rozkaz 66. Než se z lesa vymotal, byl svědkem toho, jak stíhačky klonů sestřelily diplomatický transportér, a dal si dohromady, že vystrkovat nos asi nebude nejlepší nápad.

Občanská válka

Nějaký čas se ukrýval v okolí Kachirha, ale ještě v témže roce se zmocnil jednoho z otrokářských transportérů a uprchl alespoň na Alaris Prime, kde měl větší šance. Vykopal na zahradě zahrabané zbraně, v lesích narazil na skupinu disidentů pod vedením Hessky, bez váhání se k nim přidal, zakoukal se do Turmaliny a v roce 10 BBY se dokonce stal otcem jednoho z mála dětí, ovšem dlouho je chránit nemohl. Při jednom z otrokářských nájezdů těsně před rokem 5 BBY se obětoval, aby měli ostatní čas prchnout, a jakožto nebezpečný Wookiee byl okamžitě poslán do Tábora 52 a očipován. Okopával kashyyycký chmel a i když by jistě uprchnout zvládl, ta myšlenka ho ani nenapadla.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem a on se na jejich základně v mlhovině Tyyyn dozvěděl, že vnuk zesnulého náčelníka jeho rodné vesnice shání posily na svůj vlastní republikový venator, což prostě nemohl nechat bez povšimnutí a syna vzal samozřejmě s sebou, když se tak šťastně shledali. V následujících týdnech se mu hodně věnoval, našel si ve zbrojnici novou flintu a cvičil dobrovolníky ve formách partyzánského boje a ve způsobech potírání hmyzích nepřátel. O tom, že má na palubě i nevlastní sestru, nadále netušil.
V červenci 0 ABY se účastnil válečné porady, kde Joya Brannigan plánovala nájezd na Citadelu, a byl ohledně jejich šancí na úspěch velmi, velmi, velmi skeptický. Přesto požádal Krobarra, jestli by mu z brnění řadových klonů, jichž bylo na palubě docela dost, neuplácal nějaké lepší na míru, protože tušil, že jeho dovednosti budou potřeba.
10. 8. 0 ABY si oprášil výcvik létání s LAAT/c,4 naložil AT-TE a vyrazil s dobrovolníky do Kančího hnízda na Oarlig, kde se v následujících dvou týdnech věnoval plánování útoku na Citadelu a sehrávání se zbytkem výsadku, protože věděli, že nebudou moct používat vysílačky. Znovu se tam potkal s Chlouppkem a Champbaccou, kterého měl po těch letech dost problém poznat, a společně ochutnávali blecherovku, ale Rocco to nepřeháněl a zůstával vesměs střízlivý.
22. 8. se přesunuli na Gamorr, kde na palubě Götterdämmerung naštěstí našel jednoho veterána, co mohl vzít pilotování LAAT/c za něj, po dalších cvičeních se s Chlouppkem nasoukali do mandalorianského baziliška, vzali s sebou zajatou inkvizitorku a vyrazili hyperprostorovou zkratkou do soustavy Urma, kde došlo k vlastní akci. Rozstříleli generátor štítu, prorazili do Citadely a po postřílení několika fanatiků se dostali až do osobních komnat Algernnon de Bray, kde sebrali datový disk k pozdějšímu prozkoumání. Pokračovali do řídícího centra, cestou zahnali na útěk zmutovanou obludu a Rocco pak hlídal personál velínu, zatímco Chlouppek vyjednal vypnutí protiletecké obrany.
Následně se účastnil zatýkání Algernnon, kterou by býval podle původních rozkazů odpráskl, kdyby ho včas nezarazili, a také pomáhal s vyrabováním skladiště. Z pokladu si ulil dvě aurodiové cihly,5 částečně jako suvenýr, hlavně ale na důchod, protože během pobíhání po chodbách jasně cítil, že už to není jako zamlada. Cestou zpátky na Oarlig uctivě odmítl nabídku Tamory, kterou zachránil druhý tým, a v Kančím hnízdě pak slavil, i když ne dvakrát bouřlivě. Dal pár Kanců a pak si spíš povídal, přičemž mu Champbacca prozradil pár svých oblíbených receptů na jídla z brouků.
S koncem oslav se vrátil na Jolly Jedie, za synem a dalšími, a v následujících osmi měsících se sice dost sblížil s Annapurnou, ale nic spolu neměli a on spíš dál tesknil po Turmalině.

Potenciália

Po válce s Poggem koupí Rok'Pok, přetvoří ho k obrazu svému a budou tam vařit broučí speciality.

d20

Soldier 6 / Scout 3 / Republic Commando 4
STR 14 / DEX 16 / CON 17 / INT 14 / WIS 12 / CHA 10
Intimidate +12, Sense Motive +12, Survival +12, Knowledge (bugs, tactics) +10, Listen +8, Tumble +8, Bluff +6, Climb +6, Computer Use +6, Demolitions +6, Jump +6, Repair +6, Search +6, Spot +6
Combat Reflexes, Rapid Shot, Stamina, Heroic Surge, Weapon Focus (DC-15A), Known Enemy (bugs), Weapon Specialization (DC-15A), Endurance, Armor Proficiency (powered), Dual Strike, Defensive Martial Arts, Armor Familiarity, Improved Martial Arts, Point Blank Shot
Specialization (Squad Leader)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License