Robbie Bubble

„Bublinky šeptat.“
- reklamní slogan společnosti Bubbly Bubbly

Robbie Bubble byl nealkoholický, šumivému vínu podobný slazený drink z Naboo a 1500. článek na Wyrrgypedii. Vyráběla a prodávala ho společnost Bubbly Bubbly a i když bylo cílené primárně na děti a piloty, těšilo se velké oblibě i mezi intelektuály. Na etiketě mělo legračního gungana svištícího vzduchem na vystřeleném špuntu, dostupné bylo v několika ovocných příchutích včetně mujové a někteří lidé si ho míchali s podřadnými vodkami, aby zamaskovali jejich pachuť.

Historie

Jeho objev je tradičně připisován šéfu Gallovi, který kolem roku 3000 BBY sjednotil gunganské kmeny a pak se údajně nudil, historicky první doložená zmínka o jeho existenci ale pochází až z roku 996 BBY.
Dlouhou dobu se vyrábělo v malé manufaktuře v Otoh Gunga, kde bylo syceno přebytečným oxidem uhličitým z městského ventilačního systému. Gunganská armáda ho pak rozlívala při oslavách vítězství nad Obchodní federací v roce 32 BBY a lidským kolonistům zachutnalo natolik, že poptávka několikanásobně převýšila nabídku. Z nápoje se tak na nějakou dobu stalo vysloveně nedostatkové zboží a bylo třeba vymyslet, jak vzniklou situaci řešit.
V roce 25 BBY bylo konečně rozhodnuto o vybudování nové, moderní fabriky ve městě Moenia, na jejíž stavbu významně přispěl Hutt Borvo, který se tak stal jedním z nejvlivnějších členů představenstva pozdější společnosti Bubbly Bubbly. Robbie Bubble se pak dostalo do galaktického povědomí a společnost rychle zbohatla.
Po pádu Republiky nebyla Impériem znárodněna jen pod podmínkou, že bude 70 % produkce dovážet za fixní ceny na imperiální výcviková střediska.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License