Rivak Toubbey

Rivak Toubbey byl Shistavanen z Uvena Prime, veterán klonových válek a poté proviantmistr Rudých raubířů zvaný Krvavej Howl. Tento majestátní Shistavanen si při boji vybíjel svůj vztek vůči Impériu a začal tak propadat bojovému šílenství, kdy beze zbraně trhal drápy a zuby své nepřátele na kusy. Nebyl ale jen impulzivní mlátička, měl vojenské vzdělání a bohaté zkušenosti a naštěstí pro něj to kapitán věděl. Jako proviantmistr byl přísný, pedantský a ode všech očekával naprosté nasazení a odhodlání.

Historie

Rivak Toubbey se narodil roku 49 BBY na Uvena Prime. Byl fyzicky zdatný a inteligentní, a tak se upsal armádě a dotáhl to na důstojníka.
Když roku 22 BBY začaly klonové války, hrdinně se bil za Republiku a za své činy byl několikrát vyznamenán Velkou armádou Republiky. Roku 19 BBY však byl čerstvě vzniklým Impériem označen za nebezpečný živel a měl skončit v jednom z koncentráků rozesetých po galaxii. Rivak ale nebyl z cukru a zabil nejen imperiální vojáky, kteří pro něj přišli, ale i inkvizitora, který je doprovázel. Ukradl jejich loď a dal se na útěk. Útěk to nebyl dlouhý, neboť imperiální loď přilákala Rudé raubíře, kteří ji napadli, znehybnili a začali obsazovat. Rivaka zachránilo jen to, že nedávno raubíři prošli krvavou vzpourou, která zanechala jejich řady značně oslabené, takže když projevil přání přidat se k pirátům, kapitán mu dal šanci. Rivak se ocitl na Sandokanovi a byl přidělen k jednomu z výsadkových týmů. Mezi raubíři si v následujících letech získal až mýtický věhlas a přezdívku Krvavej Howl.
Roku 18 BBY ho Rurrwag doporučil na pozici nového proviantmistra, který jim od vzpoury chyběl. Kapitán tušil, že Rivak vyvede bandu ze stagnace a posádka nebyla proti. Od té chvíle jej všichni oslovovali pane Toubbey, ale povědomí o Krvavém Howlovi bylo stále živé a přiživované mnoha historkami. Rivak se příležitosti chopil jak nejlépe mohl a do fungování raubířů přenesl mnoho procesů, které se naučil v armádě. I když se to mnoha raubířům zezačátku nelíbilo, rapidně zefektivnil celou jejich pirátskou mašinérii. Časem si na to ale všichni zvykli a docenili, čeho dosáhl.
Rivakova intuice nejednou zachránila celou posádku a těšil se velké úcty a oblibě, protože měl přehled o všech raubířích i na osobní rovině.
Roku 7 BBY naplánoval zrekvírovat prototyp nové imperiální korvety přímo z tvrze Palpatinův vzdor. Korveta se stala novou raubířskou lodí a převzala jméno Sandokan.
Dne 14. 7. 0 ABY odsouhlasil výzvědnou misi, kterou žádal agent Rainbow, a byl na palubě, když o den později prolétali soustavou Urma, prokličkovali kolem imperiálních křižníků a nad planetou Karafuto udělali snímky jediné budovy, která se na povrchu nacházela.
V březnu roku 1 ABY si je přes mandalorianskou bandu Mamutomuti najal lord Tonewy a společně vybombardovali Void Raiders do doby kamenné. Večer zapil dobře odvedenou práci i padlé v Tortuze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License