Rishi

Rishi byla planeta na Vnějším okraji.
Roku 51 BBY u ní Černí ohaři bránili konvoj obchodních lodí, které byly předadeny piráty. Piráti byli poraženi a zahnáni na ústup, ale zemřel u toho Ohař 4, Guspo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License