Rimbol

Rimbol byl němý Rodian, příslušník Řádu Jediů v posledních letech Republiky. Byl to mladší kamarád Dava Foxe a Tyrkuse. Při studiu se zaměřoval hlavně na duchovní stránku Síly.

Historie

Narodil se v roce 55 BBY na Rodii a do Chrámu na Coruscantu byl přijat už jako malý. Zprvu se dorozumíval posunky, později mu Tyrkus postavil tlumočnického droida, který dokázal neznámým způsobem převádět Rimbolovy myšlenky na mluvenou řeč. Kolem roku 42 BBY si ho za padawana zvolil Dotli Torr, který s ním komunikoval převážně telepaticky a který ho nějaký čas před bitvou na Geonosis dovedl k úspěšným rytířským zkouškám.
V následujících letech se Rimbol věnoval hlavně péči o malé žáky, kterým pomáhal s aklimatizací v Chrámu, a vlastního padawana si nevybral.
Když Tyrkus s Davem a Kirou v prvním roce války klonů opustili Chrám, on zůstal a během čistky byl zastřelen klonem 501. legie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License