Riltorro

[„Já hlupák, celý život jsem to dělal blbě!“]
- Riltorro poté, co spatřil trebuchet

Riltorro byl Wookiee z Kashyyyku, stavitel obléhacích strojů, pozdější člen posádky Jolly Jedie a navzdory značné inteligenci skalní fanoušek FC Hromosvodi. Ve svém oboru neměl konkurenci, ale nebyl schopný se bavit o mnoha jiných věcech a dělalo mu tedy velký problém najít společnou řeč s neodborníky, tedy s drtivou většinou obyvatel vesmíru.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 108 BBY v Zhamberrku do rodiny chovatelů masných veverkomutů a toto prostředí ho značně ovlivnilo. Sotva uměl chodit, už musel pomáhat se stavbou veverkomuťáren, které ty bestie neustále prožíraly, a když mu bylo osm, často snil o tom, že proradná zvířata vystřelí obrovským prakem až na oběžnou dráhu. Během stavění dalších a dalších kotců tedy občas z wroshyrového dřeva vyrobil i něco poněkud jiného, za co byl otcem náležitě seřezán. Než v něm byl talent dočista zadupán, všiml si ho strážník Buzzbacca, který o něm řekl svému staršímu bratru Gagarrinovi.
Pod jeho dohledem postavil Riltorro celou řadu bizarních kladkostrojů, praků, balist a obrněných beranidel, ale jméno si pořádně udělal až jako stavitel manipulačních žebříků, které se daly snadno přenášet, ukotvovat do stromů a spojovat a které si do své vesnice objednal nejeden náčelník. Ke skutečnému obléhání jich sice bylo použito jen naprosté minimum, ale ze získaných peněz mohl stavitel procestovat Kashyyyk a získat nové zkušenosti. Hodně času strávil na dělostřelecké akademii v Tunnatutikanu a pozvolna ztrácel svůj původní přízvuk, ale Hromosvodům fandil i nadále.
Ke zlomu v jeho životě došlo pár dní po skončení války klonů, kdy navštívil Karrambacullek a kde mu náčelník Churr ukázal trebuchet uschovaný v tajném skladišti. Pochopil, že dosud využil jen malý zlomek svého potenciálu, a v následujících letech se snažil alespoň přiblížit mistrům, kteří postavili tento skvost. Naneštěstí v utajení, protože začalo masivní zotročování planety a on se raději vytratil zpátky do Tunnatutikanu, kde měl kamarády mezi dělostřelci.

Občanská válka

Do města dorazil až několik týdnů po bitvě u Krákavé skály a mnoho přátel tedy nenašel. Schovával se tedy v lesích společně se skupinou přeživších obyvatel Tunnatutikanu, mezi něž patřil Kallamapia, a jejich společné patenty je několikrát dostaly z nejhoršího. Ti dva se osvědčili zejména jako likvidátoři těžké imperiální techniky, ale kamarádi se z nich nikdy nestali, protože každý fandil jinému ze znepřátelených fotbalových týmů. Riltorro se ale stejně jako většina ostatních dlouho skrývat nezvládl, byl lapen, vybaven inhibičním čipem a poslán makat do koncentračních táborů, nakonec i do Tábora 52.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem pod vedením Šošonského krále a dostal se na jejich základnu v mlhovině Tyyyn. Nějakou dobu zvažoval, že se přidá k nim, ale neměli na základně dost dřeva na stavbu katapultů, a tak se radši nechal převelet na Jolly Jedie, kde čekal lepší využití.
Tam sice dřeva o moc víc nebylo, ale potkal stavitele trebuchetu a hned na svatbě Balmorry a Sulacca si od nich vyprosil podpis. V následujících měsících se podílel hlavně na řešení technických problémů komunity, ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas Michurrinovi a 17. 7. 0 ABY se účastnil válečné porady, kde pojmenoval plánovaný útok na Citadelu.
Zatímco ostatní Wookiové na palubě se párovali, až z toho oči přecházely, Riltorro měl přinejmenším na nějakou dobu smůlu, protože ho Lurparra přistihla při velmi zaujatém prohlížení encyklopedie praků a s roznášením tohoto drbu jí pomáhala i Farfalla.1

d20

Tech Specialist 5 / Chief Engineer 2
STR 14 / DEX 11 / CON 12 / INT 18 / WIS 12 / CHA 10
Craft (siege weapons) +20, Demolitions +14, Knowledge (ballistics, engineering, physics) +14, Repair +14, Disable Device +12, Computer Use +10, Search +8, Appraise +7
Merchant Trader, Skill Emphasis (Craft (siege weapons)), Gunner, Armor Proficiency (light)
Instant Mastery (Knowledge (physics)), Tech Specialty (Mastercraft siege weapons), Expert (Craft (siege weapons))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License