Riko II

Riko II byla nezajímavá, technologicky zaostalá planeta v sektoru Indra su Mar.

Historie

Už před válkou klonů tam vzniklo jedno z klidnějších letních sídel rodu Di-Bona, který si planetu vybral právě pro svou odlehlost.
V roce 6 BBY se do něj na útěku před rozzuřeným Wyrrgym uchýlil Konns Di-Bona, jenž už byl utíkáním natolik unaven, že se tam rozhodl svému nepříteli postavit. 18. 8. byl napaden, brutálně zabit, přibit ke kříži a vystaven v jeho vlastním sídle, načež si Wyrrgy pod vlivem temné strany Síly podmanil celou planetu a dva měsíce tam vládl.
9. 10. 6 BBY však na planetu dorazili Deek, Chlouppek a Lauwlyamurry, kteří ho po krátké konfrontaci přivedli k rozumu.
Život na planetě se tak vrátil do zaběhlých kolejí a mohl pokračovat dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License