Riko II

Riko II byla nezajímavá, technologicky zaostalá planeta v sektoru Inra-su-Mar.

Historie

Na planetě se nikdy nevyvinul inteligentní život, ale v roce 101 BBY si tam jeden z galaktických šlechtických rodů vybudoval svoje letní sídlo a s ním se tam přesunula značná část služebnictva, které založilo malou kolonii. Toto panství pak v roce 53 BBY přešlo do vlastnictví rodu Di-Bona, pro který představovalo jeden z nejodlehlejších, ale také nejklidnějších sídel.
V roce 6 BBY se do něj na útěku před rozzuřeným Wyrrgym uchýlil Konns Di-Bona, jenž už byl utíkáním natolik unaven, že se tam rozhodl svému nepříteli postavit. 18. 8. byl napaden, brutálně zabit, přibit ke kříži a vystaven nad jeho vlastním trůnem, načež si Wyrrgy pod vlivem temné strany Síly podmanil celou planetu a dva měsíce tam vládl.
9. 10. 6 BBY však na planetu dorazili Deek, Chlouppek a Lauwlyamurry, kteří ho po krátké konfrontaci přivedli k rozumu.
Život na planetě se tak vrátil do zaběhlých kolejí a mohl pokračovat dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License