Rhek Tei

Rhek Tei byla togrutská temná Jedi, jedna z prvních akolytek hraběte Dooku. Měla sestru Lanu a byla rozeným vyjednavačem, nicméně se také dokázala slušně ohánět nejprve zeleným, později červeným světelným mečem.

Historie

Narodila se roku 57 BBY na Trantoru a její citlivost k Síle byla včas objevena planetárním pozorovatelem, který ji doporučil k výcviku na Coruscantu. Rhek se stala učednicí a spolužačkou Wadea Foxe, v roce 50 BBY navštívila Ilum a po úspěšném nalezení krystalu a sestavení meče si ji za padawan vybral mistr, po jehož boku se věnovala hlavně diplomacii, ale šerm ani v nejmenším nezanedbávala. Roku 36 BBY složila rytířské zkoušky, ale vlastního učedníka si nikdy nevybrala a raději sama cestovala po galaxii a snažila se zastavit plíživý rozpad Republiky, který cítila na každém rohu.
Krátce po bitvě o Naboo ji oslovil hrabě Dooku, snadno ji přetáhl na svou stranu a ona v následujících letech nejen ukradla Královskou vesmírnou loď z hangárů v Theedu, ale hlavně hledala k Síle citlivé děti pro jeho tajnou akademii na Limpi. Procestovala velkou část galaxie, navštívila mimo jiné Sriluur, Talus, Kuat a Glee Anselm a pokud jí rodiče své děti nechtěli předat, se zlou se potázali. Odvedence pak odvážela nejprve na Limpi, od roku 29 BBY i do nové enklávy v novovém dole na Miu Leptonis IV. Na chod této tajné akademie pro nadané uživatele Síly spolu s dalším akolytou i dohlížela, zejména v dobách časté nepřítomnosti generálky Tann, a osobně cvičila Salseru a Fireze. V roce 26 BBY měla dohlédnout na likvidaci jedné ze studentek, protože její výsledky byly naprosto nepřijatelné, ale protože to byla její mladší sestra, pouze ji vyhnala do džungle. Nině Michaelis, té divné vychovatelce, se vyhýbala velkým obloukem, protože ji děsila.
Krátce po začátku klonových válek bylo jejich hnízdo prozrazeno a objeveno dvěma mistry Jedi, Champbaccou a Con-Denyzzem, kteří se rozhodli ho ve spolupráci s Ninou infiltrovat a zavřít. Rhek chtěla zkusit ty dva nalomit a přetáhnout na stranu separatistů, ale Sev'rance jí to zakázala a vrhla jim do cesty většinu studentstva.
Plán nevyšel, mistři se prosekávali obranou a Sev'rance tak zavelela k taktickému ústupu. Rhek to plně schvalovala, spolu s Azziem a Regem uposlechli a vydali se únikovými tunely na povrch, ovšem cestu jim zahradil zával. Protože cítili, že mistr Denyzz je na cestě, začali všichni tři meditovat a připravovat se na konfrontaci. Když se vousatý Jedi objevil, instruktoři mu do cesty nejprve poslali studenta, aby si udělali přehled o jeho stylu boje, Azzio pak po Regově smrti jako první zaútočil a dokonce Woallca sekl do ramene, ale dlouho nevydržel. Rhek na něj tak zůstala sama, po chvíli udělala chybu a on jí svým mečem usekl hlavu.
Její tělo pak odklidili údi, její světelný meč byl rozebrán na součástky a použit při výcviku nové, světlejší generace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License