Rhek Tei

Rhek Tei byla togrutská temná Jedi, jedna z akolytek hraběte Dooku, která v éře Sev'rance Tann působila jako mistryně v enklávě na Miu Leptonis IV.

Historie

Narodila se roku 57 BBY na Trantoru a její citlivost k Síle byla včas objevena planetárním pozorovatelem, který ji doporučil k výcviku na Coruscantu. Rhek se stala učednicí, později padawankou a v roce 36 BBY dokonce rytířkou, ale vlastního učedníka si nikdy nevybrala a raději sama cestovala po galaxii a snažila se zastavit plíživý rozpad Republiky, který cítila na každém rohu.
Kolem bitvy o Naboo ji oslovil hrabě Dooku, snadno ji přetáhl na svou stranu a ona pro něj v následujících letech hledala k Síle citlivé děti. Navštívila mimo jiné Sriluur a Glee Anselm a pokud jí rodiče své děti nechtěli předat, se zlou se potázali. Odvedence pak brala nejprve do výcvikového střediska na Limpi, od roku 29 BBY i do nové enklávy v novovém dole na Miu Leptonis IV. Na chod této tajné akademie pro nadané uživatele Síly i osobně dohlížela, zejména v dobách časté nepřítomnosti generálky Tann. V roce 26 BBY měla dohlédnout na likvidaci jedné ze studentek, protože její výsledky byly naprosto nepřijatelné, ale protože to byla její mladší sestra, pouze ji vyhnala do džungle.
Krátce po začátku klonových válek byla enkláva napadena dvěma mistry Jedi a Rhek se zapojila do obrany. Při finální čistce ji v souboji na světelné meče zabil Woallc Con-Denyzz a její tělo pak spálil úklidoví droidi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License