Rhek Tei

Rhek Tei byla togrutská temná Jedi, která v éře Sev'rance Tann působila jako mistryně v enklávě na Miu Leptonis IV. Není známo, jestli byla zároveň i jedním z temných akolytů hraběte Dooku, ale rozhodně byla podřízena výše zmíněné generálce.
Při finální čistce ji v souboji na světelné meče zabil Woallc Con-Denyzz a její tělo pak spálil úklidoví droidi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License