Reytha

Reytha byla planeta v sektoru Harron v Expanzích, proslulá především jako zemědělský svět, který díky svému přívětivému klimatu a později díky velké modernizaci živil velkou část imperiální armády. Tamní obyvatelé pěstovali prakticky všechno, z těch důležitějších plodin například reythskou kávu, buráky, hrášek,1 brambory,2 řepu a víno3 a taky citrusy. Výnosná byla i tamní moře, odkud se ročně vylovilo pěkných pár tun ryb a dalších živočichů. Sídlil tam i menší pomocný sbor rytířů Jedi, který nějakou dobu před válkou klonů vedla Kess Keela a do kterého patřila pozdější inkvizitorka Ugida.

Historie

Planeta byla jednou z prvních osídlených v oblasti a už od roku 17000 BBY byla součástí Republiky, ale po dlouhá tisíciletí se jednalo o nevýznamnou kolonii bez vlastního zastoupení v Senátu. Až ve třetím tisíciletí před bitvou o Yavin tam Durosové rozjeli projekt na rozvoj zemědělství, kterým chtěli podpořit industrializaci okolního sektoru, a brzy se tam nastěhovala spousta farmářů všech možných ras. Kolem roku 1000 BBY už Reytha v produkci jídla předběhla i starší agrární kolonie jako například Taanab a dál rozvíjela, načež se stala i sektorovým kapitolem.
V roce 41 BBY tam Woallc Con-Denyzz dopadl uprchlého vraha.4
Během války klonů tam Champbacca nakupoval většinu potravin pro svou enklávu, co se nedaly sehnat na Azoamu, zejména kafe a muju.5 Válka jako taková se pak planetě překvapivě vyhnula, ač šlo o velmi strategický cíl.
Roku 18 BBY tam na jednom ostrově cestou na nákup ztroskotali Champbacca, Simbacca a Neva Habili. Během čekání na záchranu si vyprávěli strašidelné historky6 a při pokusu o upoutání pozornosti kolem plující rybářské lodi zapálili celý ostrov.7
Ještě kolem roku 5 BBY tam stála továrna na křupky, jejíž zavření Impériem přimělo Simbaccu přejít do ofenzivy a vyneslo jeho rebelské buňce přezdívku.

Rodáci

b_213212.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License