Rex Rochefort

Rex Rochefort byl k Síle citlivý člověk z Reythy, syn velkostatkáře a adept na temného akolytu hraběte Dooku. Nosil černou pásku přes ztracené oko a byl to excelentní šermíř nejen se světelným mečem, ale jeho schopnosti v Síle byly značně zanedbané a trpěl také nadbytkem sebedůvěry. Mluvil s výrazně snobským přízvukem a v jistém světle jako by z oka vypadl vůdci separatistů, když byl mladší.

Historie

Narodil se roku 44 BBY do privilegované společenské vrstvy na zemědělské planetě. Přestože byla jeho citlivost na Sílu odhalena už v kolébce, využili jeho bohatí rodiče svého vlivu, nechali v záznamu značně snížit odhadnutý potenciál a těšili se, jak po nich Rex jednoho dne převezme otěže obrovského hospodářství, na němž pracovaly stovky droidů a brigádníků. Rex v dětství využíval všech výhod svého postavení, ve volném čase se věnoval šermu a hře na piáno a kromě otce nerespektoval jakoukoliv autoritu. V šestnácti přišel v duelu o oko a ač si mohl dovolit náhradu, raději ho zakryl páskou, nosil jako jizvu cti a dál cvičil.
V roce 25 BBY na planetu zavítal náborář hraběte Dooku, jenž nad zdánlivě mrzkým potenciálem neohrnul nos tak jako Řád a nabídl mu čest a slávu v boji za separatisty. Rex zpočátku váhal, ale když se do věci vložili rodiče a snažili se mu to vymluvit, v návalu vzdoru se k akolytovi přidal a cestou ještě nabrali jednoho devianta.
Rex posílil studentstvo temné akademie Sev'rance Tann na Miu Leptonis IV a tam se učil šermovat novou zbraní. Přestože jeden světelný meč dostal přímo od instruktorů, po pár pokusech si postavil vlastní, se zahnutou rukojetí, a hltal veškeré poznámky o makashi, co sehnal. Slibované slávy se mu zatím moc nedostávalo, ale nelibost v něm rostla jen pomalu a prohlubovala jeho spojení s temnou stranou. Z osazenstva enklávy vycházel na oko relativně dobře s Vraxem a Salserou, nicméně v duchu jimi pohrdal stejně jako ostatními, a díky soustředění na šerm zanedbával cvičení ostatních schopností.
Se začátkem války klonů doufal, že se konečně podívá do akce a bude si moct zašermovat s Jediem, ale měl smůlu. Když byla enkláva infiltrována dvěma mistry Jedi, poslala ho Sev'rance spolu s Yoreepem zaminovat hlavní vchod do jeskyně. Rex poslechl a měl v plánu dohlížet na Rodiana s náložemi, ale než stihli začít, byli vyrušeni mistrem Denyzzem. Ten správně předpokládal, že se nevzdají a došlo ke krátké šarvátce, v níž se Yoreep nabodl na mistrův meč. Rexe to sice nevyvedlo z rovnováhy a jistě by byl s mistrem ještě dlouho šermoval, nicméně ten po něm pomocí Síly mrštil mrtvého Rodiana a devadesát kilo mrtvé váhy už ho rozhodilo dost na to, aby mu Woallc zvládl useknout obě ruce a pak ho probodnout.
Jeho tělo po šarvátce uklidili údi, meč byl uložen v dílně a byl použit na součástky pro novou, světlejší generaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License