replikátoři

Replikátoři byli druh sebereplikujících se robotů schopných sdílet výpočetní výkon, kteří vznikli jako sithský projekt na vytvoření nanobotích otroků, s jejichž pomocí by se dala snáz ovládnout galaxie. Byli navzájem kvantové provázání, takže je od sebe prakticky nešlo oddělit a mohli spolu komunikovat i přes celý vesmír.

Historie

Práce na replikátorech začala v roce 2860 BBY na stanici Ingeni Prime a už během několik let se ukázalo, že sithští vědci a inženýři jsou na správné cestě. Nanobotí prototypy poslouchaly své pány na slovo a dokázaly se spojovat do větších celků, které z praktických důvodů nabývaly pavoučí podoby. Když Temná rada odkývala další financování projektu, začali vědci pracovat na vylepšené verzi prototypů, které získaly schopnost replikovat se, po čemž dostali replikátoři i svůj název. Ukázalo se, že některé materiály jim k replikaci chutnají více, jiné méně a další je naopak přímo odpuzují. Nejnebezpečnější vlastností, jejíž hrozbu tvůrci podcenili, bylo to, že čím víc jich bylo, tím větší výpočetní výkon měli a po letech vývoje se ze servilních nanobotích otroků stala myslící, plánující časovaná bomba.
Roku 1977 BBY došlo na Ingeni Prime k replikátoří vzpouře, kdy roboti bez milosti povraždili všechny organické obyvatele stanice. Než se ale dostali k navigačnímu počítač, aby otočili svůj hněv ke Korribanu, byla všechna data zničena a oni zůstali samotní ve vesmíru. Na základě pravděpodobnosti určili nejlepší směr letu a s pomocí podsvětelných trysek se vydali na cestu. Během ní většina replikátorů hibernovala, ale část dále pracovala na jejich sebezdokonalování.
Roku 371 BBY se v celek spojili i vadní nanoboti, a to v celek později známý jako Mrně. Tento celek měl nefunkční kvantové provázání s ostatními replikátory, a tak byl po většinu své existence zcela osamocen.
Dne 17. 5. 1 ABY se na Ingeni Prime objevila trojice sveřepých hrdinek v ilchi a s doprovodem. Skupina byla nucena vyměnit chladící články do hypermotoru, který byl během letu poškozen. Došlo ke konfrontaci s replikátory, kteří na ně zaútočili hned jak je zmerčili, ale Mrněti se podařilo vklouznout Bananě do batohu a ožužlávat tam nervozne hasák. Po incidentu, který způsobil značné poškození stanice, se replikátoří roj dal do oprav škod a o to více osnoval pomstu všem organikům.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License