Reka

Rekabyla Trandoshanka z Trandoshi, lékařka a matka Lizzie.

Historie

Reka se vylíhla na Trandoshe roku 32 BBY a od dětství vyrůstala ovlivňována nebezpečnými myšlenkami o rovnosti Trandoshanů a Wookieů a víru v kashyyycké přírodní duchy. Její předci pocházeli ze Zsr'lra, kde došlo během zubatých válek k jejich asimilaci.
Protože věřila v cenu života a nutnost jej chránit, dala se na dráhu lékařky a své práci obětovala vše.
Při své práci nakonec roku 8 BBY narazila na svého budoucího manžela, Zoltana, syna Zoliho. Ti dva k sobě zahořeli láskou. Zoli sice nebyl vychováván tak jako ona, ale nebyl žádný fanatik a když se mu se svými názory svěřila, dalo se s ním rozumně mluvit.
Roku 7 BBY se jim vylíhla dcera Lizzie.
Roku 5 BBY zemřel tchán věkem.
Roku 0 ABY to začalo v trandoshanské společnosti pomalu vřít. Na povrch se dostávaly hlasy, které zpochybňovaly spojenectví s Impériem a kladly si otázky, zda kolektivně jako rasa nezaprodali svou duši. Reka s tím souhlasila, ale zůstávala neutrální ze strachu o budoucnost LIzzie. Když se pak několik protestantů po masovému zatýkání a vyhlášení výjimečného stavu demonstrativně upálilo, vyšla do ulic i ona. Dvakrát ji zavřeli, při výslechu sexuálně obtěžovali a zbili tak, že jí musela dorůst půlka všech zubů. Vytrvala a byla s tisíci protestujících, kteří už nehodlali tiše přihlížet.
V druhé půlce roku se setkala s Hesskou, kterou ošetřila po jedné demonstraci ostře rozehnané policajty a následně pomohla navázat kontakt s místním odporem proti Impériu a stávajícím pořádkům. Nadále se aktivně podílela na rozrůstání jejich sítě sympatizantů a věřila, že mohou docílit reálné změny. Nejednou u nich doma ukrývala ve sklepě či na půdě pronásledované Trandoshany a neprozradila je ani pod hrozbami smrti. Jednou tak Hessce a Vosskovi zachránila život.
V dubnu roku 1 ABY se díky manželovu známému dozvěděla, že jí chtějí úřady jako odplatu vzít Lizzie. Překotně se Zolim sháněli loď schopnou letu vesmírem, a přestože Vylízaná vopice byla zrovna pryč, pomohla jim Hesska, která za těch pár měsíců i s jejich pomocí vytvořila dobře organizovanou a fungující síť místního odboje a jejíž lidi Reka už několik měsíců potají a zadarmo ošetřovala. Dne 14. 4. 1 ABY se Rece i s Lizzie podařilo uniknout z planety, ale Zoliho musely zanechat za sebou.
Cestou k Pevnosti Boyarr je navíc legitimovala imperiální hlídka, která se je obratem pokusila sestřelit. Reka nebyla nijak dobrý pilot, ale podařilo se jí unikat pronásledujícím lodím dost dlouho a daleko na to, aby si jejího počínání všiml Mořský koník, který jim kvapem pomohl. Reka pak členům Křupkového odboje poděkovala a z následné konverzace vyšlo najevo, že i oni znají Hessku. Aby dokázala, že není jen tak nějaká náhodná ještěrka, co se snaží přežít, pustila jim část záznamu, který měla dostat z planety.
Během chvíli měli spojené lodě a letěli hyperprostorem na Jolly Jediho, kde byly s dcerou podrobené lékařské prohlídce a kde předala zprávu kapitánu Křupkovi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License