Regenar II

Regenar II byla planetka v soustavě Regenar v Sithských světech. Obíhala kolem modrého obra spektrální třídy B1, vyzařovala silnou auru Síly1 a dokonce měla slabou dýchatelnou atmosféru, díky čemuž byla vhodná k nejrůznějším rituálům.

Historie

Planetka nebyla nikdy trvale osídlena, ale už od roku 3700 BBY byla využívána Sithy k nejrůznějším rituálům a poutním cestám. Po rozpadu Sithského impéria a jejich domnělém vyhynutí zůstal Regenar II zapomenut po dlouhá staletí.
Roku 5 BBY tam zavítala Kaily, jejíž tělo ovládal duch Darth Kerewara, který hodlal využít energii planetky k rituálu, na jehož konci by získal úplnou kontrolu nad tělem svého hostitele. Rituál byl však narušen zásahem Asyrka a Regida a Kerewarowa duše splynula se Silou.
Jakmile všichni tři odletěli, zůstala planetka opět opuštěná.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License