Regenar II

Regenar II byla planetka, která měla silnou auru Síly a byla tedy vhodná k sithským rituálům.

Roku 5 BBY na ní Darth Kerewar započal rituál, na jehož konci měl nabýt úplnou kontrolu nad tělem Kaily. Během rituálu byl však vyrušen Asyrkem a Regidem a jeho duše splynula se Silou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License