Reg'vandar

Reg'vandar, pro přátele Reg, byl fialový Twi'lek z Miu Leptonis IV. Byl to latentní masochista s drasticky sníženým prahem bolesti, díky čemuž byl většinu života strašlivě rozpolcený.

Historie

Narodil se v roce 39 BBY v Raindale, a to společně s dvojvaječným dvojčetem Chee. Už v dětství se ukázalo, že nemá plně vyvinutá některá nervová zakončení, a ve škole strkal ruce do kádinek s kyselinou či nad svíčky, aby cítil aspoň něco. Měl z něj být dřevorubec jako jeho otec (a jako většina vesnice), kde se mu podobná věc mohla hodit, nicméně příliš se na to netěšil.
Když se na měsíc v roce 29 BBY přistěhovala enkláva temných uživatelů Síly z Limpi, byl Reg i se sestrou rychle objeven a přes potlačené protesty rodičů zrekrutován, načež se přesunuli do útrob jeskyně. Reg tam pro svůj talent okamžitě dostal světelný meč a pod dohledem Azzia bin Hemzí se z něj měl stát ten typ vojáka, co beze strachu nabíhá před kanóny. V následujících letech se dost odcizil sestře, která v sobě probudila své promiskuitní já a nechala se hlouběji poznat většinou nejen mužského osazenstva akademie. Reg neměl o takové věci zájem, ale při jedné návštěvě v Zeleném lampionu pocítil cosi silného ke Kyaně a zvažoval, že se na šermování vykašle a odejde s ní někam daleko.
Než se ale stihl rozhoupat, zaútočili na enklávu dva mistři Jedi a madam Tann vydala povel k taktickému ústupu. Reg následoval Azzia a Rhek Tei do únikových tunelů, ovšem cestu jim zablokoval zával. Protože cítili, že mistr Denyzz je na cestě, začali všichni tři meditovat a připravovat se na konfrontaci. Když se vousatý Jedi objevil, Reg se mu beze strachu postavil jako první, ač věděl, že oba mistři zatím vyčkávají. Po kratším duelu, kdy se Woallc snažil neprozradit svůj bojový styl zbývajícím dvěma temným, udělal Reg zásadní chybu a Jedi mu mečem usekl nejprve pravou nohu a hned potom hlavu.
Jeho tělo po šarvátce uklidili údi, meč byl uložen v dílně a použit na součástky pro novou, světlejší generaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License