Ree Twyll

Ree Twyll, známá především jako agent Twilight, byla Umbaranka a jeden z důležitých informačních zdrojů povstalecké buňky kapitána Simbaccy.

Historie

Narodila se roku 43 BBY v jedné z výše postavených kast na Umbaře a v klonových válkách bojovala za Konfederaci nezávislých systémů jako spojařka a operátorka kontrarozvědky. Díky tomu procestovala velkou část své domovské planety a krátce před koncem války klonů byla povýšena na důstojníka umbarské domobrany. Kapitulace separatistů ji zastihla při tajné misi na Nar Shaddaa, kde na ni sice bylo trochu moc světla,1 ale kde se rychle skryla v domácí populaci, aby se vyhnula potupě spojené s prohrou. Začala pracovat v klubu U růžové kočičky, jednom z vykřičených domů v Rudém sektoru, který díky intrikám brzy ovládla2 a mohla přetvořit k obrazu svému. Také se začala více stýkat s Hutty, které sice nenáviděla, ale výpalné jim platit musela. Časem jim začala bokem poskytovat důvěrné informace, v čemž se jí hodily její předchozí zkušenosti, ale přesto je pořád z celého srdce nenáviděla a využívala je jen jako pohodlný zdroj příjmů.
K rodící se alianci rebelů se zpočátku nehlásila, ale když pár let před bitvou o Yavin začali viditelně získávat na síle, spatřila v tom příležitost vrátit Impériu onu hnusnou zradu a začala povstalce zásobovat informacemi o dění v Huttském prostoru a jeho okolí. Právě od ní se Magoři pár dní po bitvě o Yavin dozvěděli o plánovaném slavnostním odhalení sochy Císaře na Hemer'oi II.
Snažila se i v následujících měsících, nicméně protože Impérium v Huttském prostoru moc neoperovalo, neměla co hlásit. V červenci roku 0 ABY informovala kapitána Simbaccu o vzestupu Krvavého barona, z nějž se pak vyklubal baron Rudý, o němž už Simbacca nějakou dobu věděl.3 Další události se na měsíčku většinou staly tak rychle, že než se o nich dozvěděla z drbů, byly již neaktuální, a tak se soustředila na zvelebování podniku a posilování svého krytí.

d20

Noble 4 / Soldier 1 / Officer 1 / Crime Broker 3
STR 8 / DEX 12 / CON 10 / INT 16 / WIS 16 / CHA 18
Gather Information +18, Appraise +16, Bluff +16, Diplomacy +16, Sense Motive +12, Knowledge (streetwise) +12, Computer Use +10, Disguise +10, Entertain (organ) +10, Forgery +10, Gamble +10, Knowledge (Hutts, technology) +10
Street Smart, Influence, Low Profile, Trustworthy, Piece of the Action, Known Enemy (Hutts)
Blackmail, Inspire Trust

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License