Ree Twyll

Ree Twyll, známá především jako agent Twilight, byla Umbaranka a jeden z důležitých informačních zdrojů povstalecké buňky kapitána Simbaccy.

Historie

Narodila se roku 43 BBY v jedné z výše postavených kast na Umbaře a v klonových válkách bojovala za Konfederaci nezávislých systémů jako spojařka a operátorka kontrarozvědky, nejdřív na domácí půdě, později i na dalších bojištích. Než válka skončila, byla povýšena na jednoho z důstojníků umbarské domobrany a kapitulace separatistů ji zastihla na Nar Shaddaa, kde se rychle skryla v domácí populaci, aby se vyhnula potupě spojené s prohrou. Začala pracovat v klubu U růžové kočičky, jednom z vykřičených domů v Rudém sektoru, který díky intrikám brzy ovládla1 a mohla přetvořit k obrazu svému. Také se začala více stýkat s Hutty, které sice nenáviděla, ale výpalné jim platit musela. Časem jim začala bokem poskytovat důvěrné informace, v čemž se jí hodily její předchozí zkušenosti, ale přesto je pořád z celého srdce nenáviděla a využívala je jen jako pohodlný zdroj příjmů.
K rodící se alianci rebelů se zpočátku nehlásila, ale když pár let před bitvou o Yavin začali viditelně získávat na síle, spatřila v tom příležitost vrátit Impériu onu hnusnou zradu a začala povstalce zásobovat informacemi o dění v Huttském prostoru a jeho okolí. Právě od ní se Magoři pár dní po bitvě o Yavin dozvěděli o plánovaném slavnostním odhalení sochy Císaře na Hemer'oi II.

d20

Noble 4 / Soldier 1 / Officer 1 / Crime Broker 3
STR 8 / DEX 12 / CON 10 / INT 16 / WIS 16 / CHA 18
Gather Information +18, Bluff +16, Diplomacy +16, Appraise +15, Sense Motive +12, Knowledge (streetwise) +12, Knowledge (Hutts) +10
Street Smart, Influence, Low Profile, Trustworthy, Piece of the Action, Known Enemy (Hutts)
Blackmail, Inspire Trust

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License