Rassilon

„Já neumřu! Slyšíte mě? Nedovolím, aby tisíce let historie Řádu jen tak zhynuly, nedovolím!“
- Rassilonova poslední slova v Chrámu

Rassilon byl k Síle citlivý Selkath z Manaanu, mistr Jedi a galaktická kapacita v oboru temporální fyziky. Fyzicky byl slabší, ale zvládal se posilovat a zdatně léčit pomocí Síly a většinu konfliktů dokázal řešit bez použití svého zeleného světelného meče, argumentací, vyjednáváním či zastrašováním. Nepopiratelné charisma mu nicméně trochu snižoval fakt, že byl poněkud arogantní a při mluvení strašně prskal.

Historie

Na svět přišel roku 140 BBY v líhních v Ahto City a i díky tomu byla zavčas identifikována jeho citlivost k Síle. Ještě jako malého ho sebrali rodičům, výrobcům bílé velrybovice, putoval do Chrámu Jediů na Coruscantu a těšil se, jak se z něj stane ochránce míru a spravedlnosti. Byl zařazen do klanu tra'cor, nicméně jeho nejlepším kamarádem se stal Yan Itor z klanu boma. Společně trávili dlouhé hodiny v dílnách a kdyby Yan Rassilonovi neschovával šroubky pod záminkou, že ho cvičí odolnosti proti temné straně, nic by mu tam ke štěstí nescházelo.
V roce 133 BBY společně navštívili Ilum, kde se Rassilon musel potopit do ledové vody, ale svůj krystal nakonec našel a na palubě Crucible si postavil světelný meč se zelenou čepelí. Příliš ho ale nepoužíval a místo šermu preferoval návštěvy knihovny, kde nasával vědomosti tak, že ho k houbě přirovnával nejen Yan. Rassilon si tím nicméně získal pověst učedníka, co má akademické znalosti srovnatelné s mnohem staršími žáky, a i díky tomu se už v roce 131 BBY stal padawanem tehdejšího správce archivů. Pod jeho vedením své vzdělání ještě rozšířil a dohnal i mezery ve fyzických disciplínách, nicméně ty nikdy nebyly jeho prioritou. Naopak se zhlédl ve vědách, kterým se v Chrámu tradičně moc pozornosti nevěnovalo, a vyjednal si možnost navštěvovat coruscantskou technickou univerzitu, kde zazářil podobně jako v Chrámu. Ještě během padawanských let publikoval několik svých teorií o fyzikální podstatě času a několikrát si hlasitě posteskl po časech, kdy se Jediové honosili titulem lorda, ale pak se vrátil ke studiu Síly a fyziku v sobě nechal uzrát. Několikrát s mistrem vycestovali i mimo hlavní planetu, ovšem vždy se drželi v relativním bezpečí Jádra.
Ačkoliv pro něj pak šermířská část rytířské zkoušky představovala obrovskou výzvu, s pomocí Síly nakonec titul získal a od roku 115 BBY se mohl ohlížet po vlastním učedníkovi. Místo toho se však vrátil k výzkumu, navrhl hned několik strojů času a temporálních manipulátorů, kterými se chtěl vrátit zpátky do dob největší slávy Řádu, a sklidil si za to od odborné veřejnosti náležitou porci kritiky i posměchu. Byl odhodlán dokázat, že jsou jeho návrhy realistické, ale jako na potvoru se většina prototypů rozsypala při první zkoušce a ty, co přežily, nefungovaly. Pracoval na nich ale dál, doplňoval si vzdělání a chvíli si pohrával s myšlenkou, že by mohl v zájmu vyčištění hlavy přijmout nějakou triviální pracovní pozici, například nejvyššího kancléře. Rada mu to ovšem včas zatrhla.
Od roku 94 BBY byl stavem své práce již značně frustrovaný, a tak dal po dalších dvou letech neúspěchů na dobrou radu svého kolegy a přijal svou první padawan, Ninu Michaelis. Ačkoliv ji zpočátku využíval hlavně jako debugovací kachničku a obracečku stránek, brzy si její inteligence začal vážit a nepochyboval o tom, že ho jednou překoná, alespoň tedy v těch akademických odvětvích, na kterých mu tolik nezáleželo. Většinu výcviku strávili na Coruscantu, navštívili ale například také knihovnu na Yaga Minor.
Když Nina v roce 76 BBY získala titul rytíře, Rassilon se znovu pustil do svých teorií a sestrojil prototyp stroje času, který sice časem necestoval, ale přesto představoval jistý technologický pokrok - vnitřek modulu se zvětšil tak, že několikanásobně přesahoval jeho vnější rozměry, a Rassilon v jeho útrobách obdržel znepokojivou vizi zkázy Řádu Jediů. Přestože neviděl mnoho podrobností, taková vidina jím silně otřásla a snažil se přesvědčit radu, aby učinila patřičné preventivní kroky. To se mu však dlouhodobě nedařilo a Chrámem se začaly šířit zvěsti, že mu ze všech těch pokusů přeskočilo.
Roku 73 BBY se s radou při dalším slyšení aktivně pohádal a rozhodl se pro odchod. Díky administrátorskému přístupu do chrámové databáze si našel ideální místo, kde mohl uložit pár holocronů a dalších artefaktů pro pozdější obnovu Řádu, smazal o něm z archivů veškeré informace a i s modulem vyrazil na Unkan 2. Enkláva byla v horším stavu, než čekal, nicméně jeho potřebám vyhovovala a po zajištění potřebných zdrojů informací pro další generace se pokoušel zprovoznit svůj stroj času, dokud byl čas.
Protože se mu to nedařilo a vidina brzké smrti byla příliš silná, nakonec rezignoval, zahrabal modul do ledu daleko od enklávy a přestěhoval si do něj stázový box a další věci nutné k přečkání staletí nejistoty. Nastavil pak box na probuzení každých padesát let, minimalizoval jeho senzorový odraz a šel spát s tím, že i tohle je svým způsobem cestování v čase, jen poněkud nepohodlné.
Když se vzbudil poprvé, galaxie byla ve válce a on nehodlal riskovat, že v ní padne. Předpokládal ale, že to by důvod vyhynutí Řádu být mohl, a šel znovu spát s tím, že příště už to nejspíš vyjde. Přílet Anaby a později skupiny kolem mistra Denyzze tak prospal a ani oni si ho nebyli vědomi.

d20

Jedi Consular 3 / Jedi Scholar 4 / Scientist 3 / Jedi Master 2
STR 10 / DEX 12 / CON 10 / INT 20 / WIS 14 / CHA 13
Knowledge (physics) +30, Farseeing +20, Heal Self +18, Astrogate +15, Enhance Ability +15, Knowledge (art, history, Jedi lore, Sith lore, technology) +15, Intimidate +13, Computer Use +12, Sense Motive +12, Telepathy +12, Affect Mind +10, Bluff +10, Craft (devices) +10, Move Object +10
Link, Persuasive, Powerful Presence, Healer's Touch, Skill Emphasis (Enhance Ability, Farseeing), Perfect Memory, Living History
Force Secret (Improved Heal Self), Area of Expertise (Theoretical Scientist (Physicist))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License