Ras Tasan

Ras Tasan byl lidský důstojník IDNRA.

Historie

O jeho původu se neví ani zbla, přinejmenším nějaký čas po zničení první Hvězdy smrti sloužil jako plukovník a k ruce měl kapitána Lati Anlan.
Začátkem srpna 0 ABY byli pověřeni úkolem vyzvednout lorda Kartuse a jeho podržtašku a zaletět na Okamar, kde měli dohlédnout na vyzvednutí jednoho Sullustana.
Účastnil se banketu, ale cestou zpátky do hangáru si všiml přerušeného spojení, šel prověřit (a seřvat) nekompetentní techniky své lodi a byl uspán plynovým granátem a zamčen v jedné z kajut. Cestou byl zkusmo vyslýchán, ale protože ani hrozba vyhozením do vesmíru ho nepřiměla se s vězniteli civilizovaně napít a normálně si popovídat, vymazal mu Champbacca paměť a zlomil nad ním hůl.
O nějakou dobu později byl předán kashyyyckému odboji, takže ho možná snědli, kdo ví…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License