Ras Tasan

Plukovník Ras Tasan byl lidský důstojník IDNRA. Byl zaslepený imperiální propagandou a celkově hodně zahořklý.

Historie

Narodil se roku 40 BBY na Zufatu Prime, ale dlouho tam nezůstal. Jeho rodina často cestovala po galaxii, protože jeho otec byl uznávaný geolog, který byl často najímán, aby prozkoumával nová naleziště a potvrdil jejich hodnotu pro těžbu. Ras byl velice inteligentní a už od dětství byl otcem vychováván, aby převzal jeho práci. Dostalo se mu díky tomu nadstandardního vzdělání v chemii a geologii a už v raném věku měl díky otcovým konexím slušnou praxi.
Během klonových válek byla jeho rodina zabita jednotkami Konfederace nezávislých systémů. Ras poté značně zahořkl, distancoval se z veřejného života a v roce 17 BBY podlehl imperiální propagandě a nastoupil na imperiální akademii na Caridě. Tu úspěšně dokončil a několik let pak sloužil na hvězdných destruktorech jako nižší důstojník. Své nadání na chemii a geologii zúročil v roce 10 BBY, když se přidal k IDNRA. Od té doby díky svým znalostem rychle postupoval hodnostmi, cestoval po galaxii a vyhledával nová naleziště různých surovin.
V roce 5 BBY byl povýšen na plukovníka a převzal jednu ze sekcí IDNRA, která vyhledávala naleziště krystalů kyber. K ruce dostal Lati Anlan a transportér třídy Gozanti.
Začátkem srpna 0 ABY byli oba pověřeni úkolem vyzvednout lorda Kartuse a jeho podržtašku a zaletět na Okamar, kde měli dohlédnout na vyzvednutí jednoho podezřelého Sullustana.
Stihl se účastnit banketu, ale cestou zpátky do hangáru si všiml přerušeného spojení, šel prověřit (a seřvat) nekompetentní techniky své lodi a byl uspán plynovým granátem a zamčen v jedné z kajut. Cestou byl zkusmo vyslýchán, ale protože ani hrozba vyhozením do vesmíru ho nepřiměla se s vězniteli civilizovaně napít a normálně si popovídat, vymazal mu Champbacca paměť na nedávné události a zlomil nad ním hůl.
O pár dní později byl předán kashyyyckému odboji, kteří se s ním nemazali a když zjistili, že z něj nic nezískají, nakrmili s ním Juráška.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License