Rapaluza II

Rapaluza II byla vodní planeta, na níž rostl vodní chmel. Díky němu a dalším unikátním jevům tamní moře v létě připomínalo třináctistupňové pivo.
Roku 27 BBY ji z pověření rady navštívili Champbacca a Jessica Karnis1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License