Rapaluza II

Rapaluza II byla vodní planeta v sektoru Quelii, druhá od slunce v soustavě Rapaluza. Rostl na ní vodní chmel a díky němu a dalším unikátním jevům tamní moře v létě připomínalo třináctistupňové pivo.

Historie

Roku 27 BBY ji z pověření rady navštívili Champbacca a Jessica Karnis,1 kteří se tam později vrátili, když po začátku klonových válek potřebovali tamní unikátní rostlinu introdukovat na Miu Leptonis IV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License