Rapaluza II

Rapaluza II byla malá teplá planeta v sektoru Quelii, druhá od slunce v soustavě Rapaluza. Většinu jí pokrýval oceán s množstvím mangrovových ostrůvků, na severním a jižním pólu byly ostrovy větší. Dominantní formou života byly vodní chmel a endemické kvasinky, díky nimž tamní moře v létě připomínalo třináctistupňové pivo. Biosféra jinak postrádala cokoliv vyššího než členovce, jen na dně moří bylo možné nalézt kosterní pozůstatky dávno vyhynulých, alkoholem otrávených tvorů.

Historie

Planeta byla objevena až v roce 108 BBY a průzkumníci rychle objevili unikátní vlastnosti tamního moře. Když pak vystřízlivěli a podali o nálezu zprávu svým nadřízeným, dozvěděli se od nich o existenci vodního chmele i zástupci větších galaktických pivovarů a vyslali na místo své odborníky.
Vědci se po několika měsících shodli na tom, že pouhá přítomnost vodního chmele a kvasinek k rozjetí beznákladového pivovaru nestačí a že zreplikovat místní procesy na dalších planetách není ani jednoduché, ani tak výhodné, jak se zdá. Drtivá většina jich pak z planety odletěla, ale zůstaly tam dvě expedice, jedna financovaná pivovarem Taris Urquell, druhá rodem Appachi, která měla za úkol ochutit vodním chmelem alespoň jednu edici Levhartomuta.
Ačkoliv tyto dvě expedice sídlily na opačných pólech, jejich soupeření eskalovalo v roce 106 BBY v otevřenou válku a na místo dorazil větší počet žoldáků a dokonce i pár příslušníků kashyyyckých zvláštních jednotek. Boje pak probíhaly hlavně na mangrovových ostrůvkách, účastnili se jich mimo jiné Rocco a Bearr a skončily až se zásahem Republiky v roce 103 BBY. Ta na planetě vyhlásila přírodní rezervaci, veškeré boje tam zakázala a obě stanice byly přísně demilitarizovány. Výzkum v nich pak kvůli paličatosti obou stran pokračoval ještě mnoho let, ačkoliv bylo opakovaně prokázáno, že vodní chmel není sám o sobě v žádném ohledu lepší než ten suchozemský nebo dokonce kashyyycký, a tamní vědecké posádky byly soustavně vystavovány extrémnímu stresu.1
Roku 27 BBY odeslaly obě stanice stížnost, že druhá strana porušuje podmínky pobytu, a prověření jejich oprávněnosti měli provést rytíři Jedi. Mise se dobrovolně ujal mistr Champbacca se svou padawan,2 kteří si pobyt na planetě tuze užili a podařilo se jim na naléhání vědců vysvětlit jejich nadřízeným, že bude lepší provoz stanic ukončit. Obě expedice pak planetu opustily a zbytky základen mohly vesele chátrat.
Na začátku klonových válek se tam Champbacca s Jessicou vrátili, když potřebovali tamní unikátní rostlinu introdukovat na Miu Leptonis IV. V následujících letech se tam dvakrát zastavil Farrgr od WN, který v ruinách severní základny ukryl své materiály k vyšetřování nejvyššího kancléře pro případ, že by byl zmizen.
Pád Republiky se planety nijak nedotkl, až začátkem srpna roku 1 ABY se tam při hledání inspirace podívali jak Tunburp, tak skupina povstalců Křupkového odboje složená z Banany, Emily, Fanouše, Fidorkky, Champbaccy, Míny a Ringa. Obě expedice chtěly vyhrát v soutěži pivovaru Duff o nejlepší nízkoprocentní speciál a jakmile se o sobě vzájemně dozvěděly, spojily síly a během následujícího týdne tam skutečně došlo k vymyšlení postupu výroby mírně slaného piva. Pro povstalce si pak přiletěla loď, Tunburp s Mínou tam na Filoméně ještě nějaký čas zůstali a hlídali.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License