Randalf

Randalf byl whipidský malíř, sochař, rytec, architekt a vůbec všestranně nadaný umělec z planety Toola. Jeho díla byla v celé galaxii vysoce ceněná pro preciznost, nápad a emoce, které dokázal do svých děl vtisknout. Kolovalo kolem nich několik konspiračních teorií a stalo se běžnou praxí, že se mnoho plagiátorů podepisovalo pod svá díla jménem Randalfa a zvedali tak mnohonásobně cenu těchto děl.

Historie

Randalf žil přibližně kolem roku 3000 BBY a zanechal po sobě mnoho uměleckých předmětů, které kolovaly v soukromých sbírkách a muzeích a těšily se vysoké oblibě jak kritiky, tak obyčejných lidí.
Pochován byl na rodné Toole a jeho hrob se snažili navštěvovat umělci, emaři a ti, co se o Randalfův život zajímali.

Dílo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License