Rancor River

Rancor River byla imperiální tvrz na planetě Ronttoro III. Měla vysoké hvězdicové opevnění a na centrální budově silný turbolaser. Nacházela se přibližně šedesát kilometrů od Roz'torovy Lhoty a u břehu řeky Rancor. Nedaleko od ní byl i vysoký vodopád.

Historie

Postavena byla v roce 18 BBY, původně aby bránila místní montovny. Protože však tamní posádka s udržováním pořádku neměla vůbec žádnou práci, často si ji půjčovali agenti rozvědky, kteří tam na zpracování posílali zajatce z přilehlého okolí.
Roku 9 BBY v ní byli vězněni důstojníci protiimperiálního odboje. Dozvěděl se o tom Kanrryuh, jenž obratem poprosil Wyrrgyho o asistenci.
Jeho skupině se podařilo dostat dovnitř a dva ze zajatců osvobodit. Zůstal jen Alaghieri Ferron, který po dlouhém mučení vyzradil tajemství, které znal, a poté byl popraven.
Tvrz zůstala nepoškozená a navzdory újmě na reputaci byla nadále využívána až do konce občanské války.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License