Rampa the Hutt

Rampa byl Hutt z Nal Hutta. Byl to diktátor k pohledání, jehož nepřítelem bylo spíš konkurenční Černé slunce než nějaký zákon, ale občas si posteskl po krásách své domoviny, kterou opustil1.

Historie

V raném mládí někdy před rokem 400 BBY se přesunul na Bespin, kde vládl zločinu z paláce v Oblačném městě. Roku 57 BBY preventivně poslal skupinu hrdlořezů, aby se postarala o nového planetárního pozorovatele z Coruscantu. Champbacca však k jeho smůle všechny nejen přemohl, ale ještě si z nich udělal kamarády2, a Huttovi tak zbýval poslední rok vlády.
V roce 56 BBY došlo na finální střet, kdy Champbacca infiltroval Huttův palác, s pomocí Anna-nany vyřadil většinu bezpečnostních opatření a pokusil se Hutta zatknout. Ten se však zavřel v místnosti s ovládáním klimatizace a při pokusu o uzamčení dveří ranou z blasteru rozpoutal požár, v němž uhořel.
Mocenského vakua chtěl využít jeho pobočník Zorbo, ale předběhla ho jedna aktivní buňka Černého slunce a on si na své vlastní impérium musel ještě pár let počkat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License