Rampa the Hutt

Rampa byl Hutt z Nal Hutta, diktátor k pohledání, jehož nepřítelem bylo spíš konkurenční Černé slunce než nějaký zákon, ale občas si posteskl po krásách své domoviny, kterou opustil.1

Historie

Narodil se v roce 425 BBY na domovské planetě své rasy a záhy měl jasno v tom, že bude celý život vystupovat jako samec, pokud možno alfa.
Roku 400 BBY se přesunul na Bespin, kde se usadil v právě dostavěném Oblačném městě a nechal si tam postavit nádherné sídlo.2 V následujících letech tam rozjel byznys, vládl tamnímu kriminálnímu podsvětí a využíval práce nemála otroků, mezi něž patřila i Kellebrambora. S místní samosprávou komunikoval jen v případech krajní nouze, mnohem radši obchodoval s králem Ozzem z Ugnorgradu a jeho otcem.
Roku 57 BBY preventivně poslal několik svých poskoků včetně Saurona, aby se postarali o nového planetárního pozorovatele z Coruscantu.3 Champbacca však k jeho smůle všechny nejen přemohl, ale ještě si z nich udělal kamarády,4 a Huttovi tak zbýval poslední rok vlády.
V roce 56 BBY došlo na finální střet, kdy Champbacca infiltroval Huttův palác, s pomocí Anna-nany vyřadil většinu bezpečnostních opatření a pokusil se Hutta zatknout. Ten se však zavřel v místnosti s ovládáním klimatizace a při pokusu o uzamčení dveří ranou z blasteru rozpoutal požár, v němž uhořel.
Mocenského vakua chtěl využít jeho pobočník Zorbo, který bleskově a bez skrupulí převzal vládu nad palácem,5 ale brzdila ho jedna aktivní buňka Černého slunce a on si na své vlastní impérium musel ještě pár let počkat.

Potenciália

Krátce po bitvě o Endor možná vznikne muzikál inspirovaný Rampovým životem a skonem.6

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License