Rakhuuun

Rakhuuun byla osamocená planeta ve stejnojmenné soustavě v sektoru Mytaranor. Drtivá většina populace se soustředila v Rakhuuun City, hlavním městě na rovníku, kde se nacházely vyspělé vesmírné přístavy, jediná další usedlost, která tam stála za zmínku, byla vesnička Tryskoprrrsky. Panovalo na ní mírné klima, ale zemědělství se tam nedařilo, protože půda obsahovala příliš těžkých kovů. Z téhož důvodu se tam nepodařilo vysadit wroshyry a ani produkce kakulohy nebyla nijak zázračná. Pocházel odtamtud původní recept na Wookiee-wango a také jediný rakhuuunský fotbalový tým, Rakhuuun Red Wings.

Historie

Planeta byla kolonizována už v roce 3891 BBY zejména kolonisty z Tunnatutikanu a tamní bohatá naleziště rud byla rychle využita k nastartování průmyslu. Zpočátku tam měl velký vliv rod Tlacochitli, ale stejně jako na Kashyyyku pozvolna význam ztratil.
V hlavním městě vzniklo několik nezávislých doků, v nichž podnikaví stavitelé lodí produkovali vše, co bylo na trhu zrovna potřeba, a konkurenční prostředí mělo za následek rychlou specializaci ekonomiky. Později začalo docházet ke krachům některých výrobců a naopak bohatnutí jiných a v roce 550 BBY došlo k definitivnímu sjednocení všech loděnic pod jednu společnost. Ta se specializovala na frachťáky, menší vesmírné transportéry a luxusní jachty a vynesla kolonii značnou prestiž.
Do konce éry Republiky tamní kolonie prosperovala a klonové války se jí vyhnuly, ale představovala lákavý cíl pro Impérium, které loděnice znárodnilo ještě v roce 19 BBY. Nadále produkovaly luxusní osobní transportéry, ovšem domácí v nich otročili zadarmo a jejich výrobky dostávali imperiální moffové a podobná sorta za službu Impériu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License