Rakhuuun

Rakhuuun byla planeta ve stejnojmenné soustavě v sektoru Mytaranor. Drtivá většina populace se soustředila v hlavním městě, kde se nacházely vyspělé vesmírné přístavy. Panovalo na ní mírné klima, ale zemědělství se tam nedařilo, protože půda obsahovala příliš těžkých kovů. Z téhož důvodu se tam nepodařilo vysadit wroshyry. Pocházel odtamtud jediný rakhuuunský fotbalový tým, Rakhuuun Red Wings.

Historie

Planeta byla kolonizována už v roce 3891 BBY zejména kolonisty z Tunnatutikanu a tamní bohatá naleziště rud byla rychle využita k nastartování průmyslu. Zpočátku tam měl velký vliv rod Tlacochitli, ale stejně jako na Kashyyyku pozvolna význam ztratil.
V hlavním městě vzniklo několik nezávislých doků, v nichž podnikaví stavitelé lodí produkovali vše, co bylo na trhu zrovna potřeba, a konkurenční prostředí mělo za následek rychlou specializaci ekonomiky. Později začalo docházet ke krachům některých výrobců a naopak bohatnutí jiných a v roce 550 BBY došlo k definitivnímu sjednocení všech loděnic pod jednu společnost. Ta se specializovala na frachťáky, menší vesmírné transportéry a luxusní jachty a vynesla kolonii značnou prestiž.
Do konce éry Republiky tamní kolonie prosperovala a klonové války se jí vyhnuly, ale představovala lákavý cíl pro Impérium, které loděnice znárodnilo ještě v roce 19 BBY. Nadále produkovaly luxusní osobní transportéry, ovšem domácí v nich otročili zadarmo a jejich výrobky dostávali imperiální moffové a podobná sorta za službu Impériu.

Rodáci

b_152955.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License