Raithal

Raithal byla chladná planeta v Koloniích. Ležela na Perlimianské obchodní cestě jen pár světelných let od Curychu.

Historie

Za dob Republiky se tam nacházela akademie justičních sborů, po nástupu Impéria šlo o jednu z prestižnějších škol pro důstojníky imperiální flotily i armády. Absolventy této akademie byli mimo jiné Gilad Pellaeon, lady Hyena a Lumiere Harko.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License