Raithal

Raithal byla chladná planeta v Koloniích. Ležela na Perlemianské obchodní cestě jen pár světelných let od Curychu.

Historie

Planeta byla pro své nehostinné podnebí kolonizována až relativně pozdě, v roce 3319 BBY, ale díky vybudování námořní akademie se záhy stala poměrně důležitou a populace narostla i o imigranty zaměstnané v zázemí vzdělávací instituce. Vyrostly tam také malé doky, kde se ale vyráběly téměř výhradně cvičné lodě.
Za dob Republiky tam studovali příslušníci justičních sborů, po nástupu Impéria šlo o jednu z prestižnějších škol pro důstojníky imperiální flotily i armády. Absolventy této akademie byli mimo jiné Gilad Pellaeon, lady Hyena a Lumiere Harko.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License