Rahmův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Rahmův světelný meč

Rahmův světelný meč byla zbraň, kterou používal duhový rytíř a zahradník Rahm Maawr. Vyzařoval modrou čepel a krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum, kam se Rahm ještě jako malý žáček podíval během tradičního sběru, ale jako použitelná zbraň byl sestaven až někdy během války klonů Nevou Habilim. Sám Rahm to nikdy nedokázal, což byl jeden z důvodů, proč byl ve dvanácti letech převelen k technickým sborům na Taanab. Krystal si ponechal a během pobytu v enklávě na Miu Leptonis IV se pokoušel o konstrukci světelných vidlí, ovšem to mu šlo snad ještě hůř a nakonec se nad ním musel slitovat tamní technický čaroděj.
Rahm s ním pak velmi aktivně cvičil pod dohledem Yussiho, ale v praktickém boji silně preferoval vidle, byť nesvětelné. Při výsadku na Kashyyyk v posledních hodinách války klonů ho s sebou pravděpodobně měl a dost možná ho i použil, ale při útoku na tým Tango-12 se z důvodu utajení ozbrojil raději oštěpem z kuchyňského nože a klacku. Během následujících let ho pravděpodobně moc často nepoužíval, protože zůstával v bezpečí enklávy a staral se o zahradu.
Vytáhl ho ale v roce 15 BBY, když na něj a Rahma na Kuatu naběhla Inkvizice. Ačkoliv se však zvládl prosekat skrz hromadu stormtrooperů a nějaké ty strážce pořádku, inkvizitor Hazzar ho nakonec dostal.
Meč byl následně začleněn do sbírek na Citadele.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License